Kalsiumin keskimääräinen päivittäinen saanti (mg/vrk)

  2017
Alue ja väestöryhmä         Arvo     Alaraja   Yläraja
Suomi
Miehet   1182 1131 1233
Naiset   984 957 1011
Miehet: 18-24v   1410 1215 1605
Naiset: 18-24v   927 825 1029
Miehet: 25-44v   1293 1214 1371
Naiset: 25-44v   1029 980 1077
Miehet: 45-64v   1115 1044 1187
Naiset: 45-64v   1005 962 1048
Miehet: 65-74v   944 887 1001
Naiset: 65-74v   894 849 939
Miehet: Koulutus matala   1185 1105 1265
Naiset: Koulutus matala   959 909 1009
Miehet: Koulutus keskitaso   1190 1090 1291
Naiset: Koulutus keskitaso   976 930 1022
Miehet: Koulutus korkea   1172 1106 1238
Naiset: Koulutus korkea   1023 979 1068
Uudenmaan yhteistyöalue
Miehet   1146 1047 1245
Naiset   957 917 997
Varsinais-Suomen yhteistyöalue
Miehet   1079 991 1167
Naiset   961 899 1023
Pirkanmaan yhteistyöalue
Miehet   1186 1071 1301
Naiset   1024 944 1104
Pohjois-Savon yhteistyöalue
Miehet   1306 1208 1404
Naiset   976 912 1041
Pohjois-Pohjanmaan yhteistyöalue
Miehet   1234 1120 1349
Naiset   1075 1018 1131
Tuloksille on laskettu 95% luottamusvälin ala- ja yläraja.
Lähdeaineisto FinRavinto -väestötutkimus 2017, THL.