Lisätiedot osoittimesta

Itsensä täysin työkykyiseksi arvioivien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Riippumatta siitä, oletko ansiotyössä vai et, arvioi minkälainen työkykysi on nykyisin". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) täysin työkykyinen, 2) osittain työkyvytön, 3) täysin työkyvytön. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 1) täysin työkykyinen. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot