Lisätiedot osoittimesta

Vähintään yksi keskenmeno, alle 55-vuotiaat (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Onko Sinulla ollut keskenmenoon päättyneitä raskauksia?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) ei, 2) kyllä, montako ____ lukumäärä. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 2). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja."
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-54 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot