Lisätiedot osoittimesta

Vammaispalveluita kuluneen vuoden aikana tarvinneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Oletko mielestäsi saanut riittävästi seuraavia sosiaalipalveluja tai -etuuksia 12 viime kuukauden aikana?". Kysymyspatterin yhtenä alakysymyksenä esitettiin: "vammaispalvelut". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) en ole tarvinnut, 2) olisin tarvinnut, mutta palvelua tai etuutta ei saatu, 3) olen käyttänyt, palvelu tai etuus ei ollut riittävää, 4) olen käyttänyt, palvelu tai etuus oli riittävää. Tarkastelusta poistettiin ne, jotka vastasivat vaihtoehdolla 1) en ole tarvinnut. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 2) olisin tarvinnut, mutta palvelua tai etuutta ei saatu, 3) olen käyttänyt, palvelu tai etuus ei ollut riittävää, tai 4) olen käyttänyt, palvelu tai etuus oli riittävää. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot