Lisätiedot osoittimesta

Oman kieli- tai kulttuuritaustan toimintaan vähintään kuukausittain osallistuneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Kuinka usein olet osallistunut seuraavien järjestöjen, yhdistysten, seurojen yms. toimintaan 12 viime kuukauden aikana?". Yhtenä kysymyspatterin alakysymyksenä esitettiin: "oman kieli- tai kulttuuritaustan toiminta". Vastausvaihtoehtona esitettiin 1) en ole osallistunut, 2) harvemmin kuin kerran kuukaudessa, 3) 1-3 kertaa kuukaudessa, 4) 1-2 kertaa viikossa 5) 3 kertaa viikossa tai useammin. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka valitsivat jonkin seuraavista vaihtoehdoista: 3) 1-3 kertaa kuukaudessa, 4) 1-2 kertaa viikossa tai 5) 3 kertaa viikossa tai useammin. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot