Lisätiedot osoittimesta

Nähnyt painajaisunia kuluneen kuukauden aikana usein tai joskus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Kuinka usein viimeksi kuluneen kuukauden aikana olet nähnyt painajaisunia?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) usein, 2) joskus, 3) en lainkaan. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 1) usein tai 2) joskus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot