Lisätiedot osoittimesta

Lääkärin tai hoitajan työterveysvastaanotolla kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Kuinka monta kertaa olet käynyt oman sairautesi (tai raskauden tai synnytyksen) vuoksi 12 viime kuukauden aikana lääkärin, terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla tai tavannut lääkärin tai hoitajan kotonasi?". Kysymyspatterin yhtenä alakysymyksenä esitettiin: "työterveyshuollossa". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) lääkärin vastaanotolla, 2) terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla. Tarkastelussa on vähintään yhden kerran työterveyshuollossa lääkärin tai terveyden- tai sairaanhoitajan vastaanotolla käyneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot