Lisätiedot osoittimesta

Ihmissuhteisiinsa tyytyväisten osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Miten tyytyväinen olet ollut viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana erilaisiin asioihin elämässäsi?". Yhtenä kysymyspatterin alakysymyksenä esitettiin: "ihmissuhteisiisi". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) erittäin huono, 2) huono, 3) ei hyvä eikä huono, 4) hyvä, 5) erittäin hyvä. Tarkasteltavana on niiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 4) hyvä tai 5) erittäin hyvä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot