Lisätiedot osoittimesta

Elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Millaiseksi arvioit elämänlaatusi?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) erittäin huono, 2) huono, 3) ei hyvä eikä huono 4) hyvä, 5) erittäin hyvä. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 4) hyvä tai 5) erittäin hyvä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot