Lisätiedot osoittimesta

Työn, opiskelun tai puolison työn tai opiskelun takia Suomeen tulleet (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Mikä oli tärkein syy muuttaa Suomeen?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) työ, jonka sain ennen muuttoa, 2) työ, työnhaku, 3) puolison työ tai opiskelu, 4) perhesyyt (uusi avioliitto, rakkaus), 5) perheenyhdistäminen, 6) oma opiskelu, 7) pakolaisuus, turvapaikanhaku tai kansainvälinen suojelu, 8) inkeriläisenä tai Suomen sukuisena paluumuuttajana. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka valitsivat jonkin seuraavista vaihtoehdoista: 1) työ, jonka sain ennen muuttoa, 2) työ, työnhaku, 3) puolison työ tai opiskelu, 6) oma opiskelu. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot