Lisätiedot osoittimesta

Psyykkisesti kuormittuneiden (MHI-5 52 pistettä tai alle) osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
"Perustuu kysymyksiin: Kuinka suuren osan ajasta olet 4 viime viikon aikana ollut hyvin hermostunut / tuntenut mielialasi niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää Sinua / tuntenut itsesi tyyneksi ja rauhalliseksi / tuntenut itsesi alakuloiseksi ja apeaksi / ollut onnellinen?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) koko ajan, 2) suurimman osan aikaa, 3) huomattavan osan aikaa, 4) jonkin aikaa, 5) vähän aikaa, 6) en lainkaan. Pistemäärät kysymyksiin "tuntenut itsesi tyyneksi ja rauhalliseksi" ja "ollut onnellinen" muunnettiin käänteiseen järjestykseen, minkä jälkeen pisteet laskettiin yhteen (summapistemäärä 5-30) ja tulos muunnettiin asteikolle 0-100. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka saivat alle 52 pistettä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot