Lisätiedot osoittimesta

Itsensä vähintään jonkin aikaa neljän viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Kuinka suuren osan ajasta olet 4 viime viikon aikana ollut onnellinen?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) koko ajan, 2) suurimman osan aikaa, 3) huomattavan osan aikaa, 4) jonkin aikaa, 5) vähän aikaa, 6) en lainkaan. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 1) koko ajan tai 2) suurimman osan aikaa. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja."
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot