Lisätiedot osoittimesta

Toimintarajoituksia terveysongelman vuoksi kokevien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Rajoittaako jokin terveysongelma Sinua toimissa, joita ihmiset tavallisesti tekevät?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) rajoittaa vakavasti, 2) rajoittaa, mutta ei vakavasti, 3) ei rajoita lainkaan. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 1) rajoittaa vakavasti tai 2) rajoittaa, mutta ei vakavasti. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot