Lisätiedot osoittimesta

Niiden osuus, jotka eivät osaa lainkaan suomea tai ruotsia (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Kuinka hyvin puhut suomen tai ruotsin kieltä?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) en puhu lainkaan, 2) aloittelijana - selviän yksinkertaisista arkisista tilanteista, 3) keskitasoisesti - pystyn aktiivisesti osallistumaan keskusteluihin ja 4) erinomaisesti - osaan käyttää suomea monipuolisesti eri tilanteissa (esim. pystyn asioimaan viranomaisten kanssa suomen kielellä). Tarkastelussa on niiden osuus, jotka valitsivat jonkin vaihtoehdon: 1) en puhu lainkaan. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot