Lisätiedot osoittimesta

Kotitalouden ulkopuolisiin ystäviin ja sukulaisiin yhteyttä pitävien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Kuinka useasti olet seuraavilla tavoilla yhteydessä ystäviinne ja sukulaisiinne, jotka eivät asu kanssanne samassa taloudessa?". Kysymyspatterin alakysymyksiä olivat: a) tapaamalla kasvokkain, b) puhelimitse, c) internetin välityksellä (esim. sähköposti, chat, skype, facebook yms.) tai kirjeitse. Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) lähes päivittäin, 2) 1-2 kertaa viikossa, 3) 1-3 kertaa kuukaudessa, 4) harvemmin kuin kerran kuukaudessa, 5) en koskaan. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat vähintään yhteen alakysymykseen 1) lähes päivittäin tai 2) 1-2 kertaa viikossa. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot