Lisätiedot osoittimesta

Niiden osuus, jotka eivät saa apua läheisiltään tarvittaessa (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Arvioi mahdollisuuksiasi saada apua läheisiltäsi kun olet avun tai tuen tarpeessa. Voit valita kultakin riviltä useampia vaihtoehtoja." Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) puoliso, kumppani, 2) joku muu lähiomainen (oma lapsi, sisar, veli, vanhemmat), 3) läheinen ystävä, 4) läheinen työtoveri, 5) läheinen naapuri, 6) joku muu läheinen, 7) ei kukaan. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka valitsivat vaihtoehdon 7) ei kukaan. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot