Lisätiedot osoittimesta

Vähintään yhden Suomessa asuvan ystävän ilmoittaneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Kuinka monta hyvää Suomessa asuvaa ystävää Sinulla on? Laske mukaan ne, joihin voit luottaa ja jotka voivat auttaa Sinua, kun olet avun tarpeessa." Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) ei yhtään, 2) 1, 3) 2-3, 4) 4-5, 5) enemmän kuin 5. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka valitsivat jonkin seuraavista vaihtoehdoista: 2) 1, 3) 2-3, 4) 4-5 tai 5). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot