Lisätiedot osoittimesta

Kokee kuuluvansa syntymä- tai lähtömaan kansalaisiin (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Mihin seuraavista alueista tai ryhmistä koet kuuluvasi?". Yhtenä kysymyspatterin alakysymyksenä esitettiin: "oman syntymä- tai lähtömaan kansalaisiin". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) täysin, 2) melko paljon, 3) vähän, 4) en lainkaan. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 1) täysin tai 2) melko paljon. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot