Lisätiedot osoittimesta

Muistinsa hyväksi kokevien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Millaiseksi koet muistisi, oppimis- ja keskittymiskykysi?". Kysymyspatterin alakysymyksenä esitettiin: "muistini toimii". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) erittäin hyvin, 2) hyvin, 3) tyydyttävästi, 4) huonosti ja 5) erittäin huonosti. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 1) erittäin hyvin tai 2) hyvin. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot