Lisätiedot osoittimesta

Niukasti tuoreita kasviksia käyttävien osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Kuinka usein olet syönyt seuraavia ruokia 7 viime päivän aikana?". Kysymyspatterin yhtenä alakysymyksenä esitettiin: "tuoreita kasviksia tai kasvissalaattia". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) en kertaakaan, 2) 1-2 päivänä, 3) 3-5 päivänä, 4) 6-7 päivänä. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 1) en kertaakaan tai 2) 1-2 päivänä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot