Lisätiedot osoittimesta

Väkivallan uhkaa kuluneen vuoden aikana kokeneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Onko joku viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana uhannut Sinua väkivallalla tai käyttäytynyt uhkaavasti Sinua kohtaan?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) ei, 2) kyllä, vähintään kerran viikossa, 3) kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 2) kyllä, vähintään kerran viikossa tai 3) kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot