Lisätiedot osoittimesta

Syrjintää viikoittain kuluneen vuoden aikana kokeneet syrjintää raportoineista (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
"Perustuu kysymyksiin: Onko joku viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana nimittelyt, loukannut Sinua sanallisesti tai muuten kohdistanut Sinuun negatiivisia kommentteja?", "Onko joku viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana suunnannut Sinuun kielteisiä eleitä (esim. sormi- tai käsimerkit, osoittelu, ilmeet)?", sekä "Onko joku viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana jättänyt Sinut huomiotta tai jättänyt Sinut ryhmän ulkopuolelle tms.?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) ei, 2) kyllä, vähintään kerran viikossa, 3) kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat yhteen tai useampaan edeltävistä kysymyksistä vaihtoehdolla 2) kyllä, vähintään kerran viikossa. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot