Lisätiedot osoittimesta

Syrjintää kuluneen vuoden aikana kokeneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
"Perustuu kysymyksiin: Onko joku viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana nimittelyt, loukannut Sinua sanallisesti tai muuten kohdistanut Sinuun negatiivisia kommentteja?", "Onko joku viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana suunnannut Sinuun kielteisiä eleitä (esim. sormi- tai käsimerkit, osoittelu, ilmeet)?", sekä "Onko joku viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana jättänyt Sinut huomiotta tai jättänyt Sinut ryhmän ulkopuolelle tms.?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) ei, 2) kyllä, vähintään kerran viikossa, 3) kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat yhteen tai useampaan edeltävistä kysymyksistä vaihtoehdolla 2) kyllä, vähintään kerran viikossa tai 3) kyllä, harvemmin kuin kerran viikossa. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot