Lisätiedot osoittimesta

Lääkärin 12 viime kk aikana toteama tai hoitama selän kuluma, iskias tai muu selkäsairaus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Onko Sinulla ollut seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia 12 viime kuukauden aikana?". Kysymyspatterin yhtenä alakysymyksenä esitettiin "selän kuluma, iskias tai muu selkäsairaus". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) ei, 2) kyllä. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 2) kyllä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot