Lisätiedot osoittimesta

Sanomalehtitekstin näkemisessä vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Onko Sinulla vaikeuksia nähdä tavallista sanomalehtitekstiä (silmälaseilla tai ilman)?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) ei vaikeuksia, 2) vähän vaikeuksia, 3) paljon vaikeuksia ja 4) ei onnistu lainkaan. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 2) vähän vaikeuksia, 3) paljon vaikeuksia tai 4) ei onnistu lainkaan. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot