Lisätiedot osoittimesta

Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%)

Tekijä Tilastovuodet
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 2018-2019
Tietosisältö
Perustuu kysymykseen: "Kuinka usein olet juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) en koskaan, 2) harvemmin kuin kerran kuukaudessa, 3) kerran kuukaudessa, 4) kerran viikossa, 5) päivittäin tai lähes päivittäin. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat vaihtoehdolla 3) kerran kuukaudessa, 4) kerran viikossa tai 5) päivittäin tai lähes päivittäin vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma.
Luokitukset
  • Alue: Koko maa, maakunnat, Helsinki, Espoo, Vantaa, Tampere, Turku, Oulu
  • Sukupuoli: miehet, naiset, sukupuolet yhteensä
  • Ikäryhmä: 20-64 -vuotiaat
  • Taustamaa: Venäjä ja entinen Neuvostoliitto, Viro, Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka, Muu Afrikka, Aasia, EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka, Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut
Tietolähteet
Lisätiedot