FinLapset - Vauvaperheiden kyselytutkimuksen tuloksia

Keskeiset tulokset aluekoosteina

FinLapset-kyselytutkimus tuottaa säännöllistä seuranta­tietoa alle koulu­ikäisten lasten ja heidän perheidensä hyvinvoinnista, terveydestä sekä lapsi­perhe­palveluiden käytöstä ja palvelu­kokemuksista.

Tutkimuksessa kerätään tietoa 3-6 kuukauden ikäisten sekä 4-vuotiaiden lasten vanhemmilta neljän vuoden välein. Tutkimuksessa kerätään tietoa kysely­lomakkeilla lapsen molemmilta vanhemmilta ja rekistereistä.

Vauvaperheiden hyvinvointi alueellisesti vuonna 2020

Näillä sivuilla esitetään 3-6 kuukauden ikäisten vauvojen vanhemmille vuonna 2020 suunnatun tutkimuksen keskeiset tulokset alueellisina koosteina.

Tuloskoosteissa esitetään synnyttäneiden ja toisten vanhempien tulokset ja vastaus­aktiivisuudet kunta- tai kunta­rypäs­kohtaisesti alueen vastaaja­määrästä riippuen. Tulos­koosteissa esitetään myös hyvinvointi­alueen ja koko maan tulokset sekä niiden vastaus­aktiivisuudet.

Tutkimukseen kutsuttiin koko maassa yli 34 000 vanhempaa; kyselyyn vastasi äideistä 50 prosenttia ja toisista vanhemmista 36 prosenttia. Kyselyyn muita useammin vastasivat hyvin koulutetut ja yli 30-vuotiaat vanhemmat.

Vastausaktiivisuus ja taustatiedot hyvinvointialueilla ja isoissa kaupungeissa (pdf 980kt)

Tuloksia muualla verkossa

Kaikki tulokset THL:n sähköisessä tulospalvelussa

Vauvaperheiden hyvinvointi 2020

Pienten lasten ja heidän perheidensä hyvinvointi 2018

Tiedote

Vauvaperheiden uupumuksen oireet ja yksinäisyyden kokemukset vaihtelevat eri puolilla Suomea. THL:n tiedote 9.9.2021

Lisätietoa tutkimuksesta

FinLapset-kyselytutkimus

Yhteystiedot

Reija Klemetti
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 7265

Maaret Vuorenmaa
erikoistutkija
puh. 029 524 7008

Eetu Ervasti
tutkimusassistentti

sähköpostit: etunimi.sukunimi@thl.fi

FinLapset-kyselytutkimus