ESPAD 2019 -tutkimuksen tuloksia

Tulosraportti

Viittausohje: Raitasalo K, Härkönen J. ESPAD-tutkimuksen perustulokset 2019. Verkkojulkaisu: www.terveytemme.fi/espad

Tilaston tiedot perustuvat neljän vuoden välein toteutettavaan nuorten päihteiden käyttöä käsittelevään eurooppalaiseen koululaistutkimukseen (European School Survey Project on Alcohol and other Drugs (ESPAD). Tutkimus seuraa muutoksia samanikäisten eurooppalaisten koululaisten alkoholin, tupakka- ja nikotiinituotteiden ja huumeiden käytössä sekä rahapelaamisessa.

Tilasto kuvaa 15-16-vuotiaiden suomalaisnuorten päihteiden käyttöä, käsityksiä päihteiden saatavuudesta ja hankintatavoista sekä niiden käyttöön liittyvistä riskeistä. Tilastoraportti sisältää tiedot alkoholia, tupakkatuotteita ja huumeita käyttäneiden sekä rahapelejä pelanneiden osuuksista. Tilasto tuotetaan otokseen perustuvana kouluissa toteutettavana luokkakyselynä.

Vuonna 2019 tutkimuksen perusjoukko koostui vuonna 2003 syntyneistä suomen- ja ruotsinkielisten koulujen oppilaista. Vastaavasti vuonna 2015 tutkimuksen kohteena olivat vuonna 1999 syntyneet, vuoden 2011 tutkimuksessa vuonna 1995 syntyneet, vuoden 2007 tutkimuksessa vuonna 1991 syntyneet, vuoden 2003 tutkimuksessa vuonna 1987 syntyneet, vuoden 1999 tutkimuksessa vuonna 1983 syntyneet ja vuoden 1995 tutkimuksessa vuonna 1979 syntyneet. Kyseinen ikäluokka on pääosin peruskoulun yhdeksännellä luokalla, siksi kyselyt tehtiin vain yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa.

Otantamenetelmä on kaikkina vuosina ollut ositettu kaksivaiheinen ryväsotanta. Vuonna 2019 otoksen muodosti 298 satunnaisesti valittua suomen- ja ruotsinkielistä Manner-Suomen koulua, joissa on 9. vuosiluokan oppilaita. Kustakin koulusta valittiin satunnaisesti yksi 9. luokka. Vuonna 2019 painotettiin ulkomaalaistaustaisten oppilaiden osuutta poimimalla kaikki 9. luokat sellaisista otoskouluista, joissa muiden kuin suomea tai ruotsia äidinkielenään puhuvien oppilaiden osuus on vähintään 30 % (17 koulua otoksessa, joista 13 koulua vastasi). Lopullisessa aineistossa oli 264 koulua, 320 luokkaa ja 4623 oppilasta. Koulujen vastausprosentti oli 90,3 % ja oppilaiden vastausprosentti 89,5 %.

Suomen ESPAD-tutkimusta koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Kansanterveysratkaisut -osaston Päihteet ja riippuvuudet -yksikkö.

Tutkimusraportit

Muualla verkossa

Tilaston kotisivu

ESPAD-tutkimuksen esittelysivut

ESPAD - the European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs

Yhteystiedot

ESPAD-tutkimuksen vastaava tutkija

Kirsimarja Raitasalo
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7005

Janne Härkönen
erikoistutkija
THL
puh. 029 524 7168

sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

ESPAD - Eurooppalainen koululaistutkimus nuorten päihteiden käytöstä