Hyvinvointikompassin indikaatto­reita kartta­esityksinä

Tälle sivulle on koottu Hyvinvointikompassi -verkkopalvelua varten tuotettuja indikaattoreita, joita voi tarkastella myös karttaesityksinä. Indikaattorista riippuen tulokset ovat saatavana kuntien, maakuntien ja sairaanhoitopiirien mukaisesti. Osion sisältöä on päivitetty viimeksi vuonna 2019. Lisää indikaattoritietoja myös väestöryhmittäin löydät Tulosraportit -sivulta.

Hyvinvointi

Terveydentila
THL:n sairastavuusindeksi, ikävakioitu Kunnat Maakunnat Sairaanhoito­piirit Lisätiedot
Menetetyt elinvuodet (PYLL), kaikki kuolemansyyt ikävälillä 0-80 v. /100 000 vastaavanikäistä Kunnat Maakunnat Sairaanhoito­piirit Lisätiedot
Menetetyt elinvuodet (PYLL), itsemurhat ikävälillä 0-80 v. /100 000 vastaavanikäistä   Maakunnat Sairaanhoito­piirit Lisätiedot
Sepelvaltimo­tauti­tapahtumat ikävälillä 35-79 v. /100 000 vastaavanikäistä   Maakunnat Sairaanhoito­piirit Lisätiedot
Aivohalvaus­tapahtumat ikävälillä 35-79 v. /100 000 vastaavanikäistä   Maakunnat Sairaanhoito­piirit  

Palvelut

Somaattinen erikoissairaanhoito
Sydäninfarkti­potilaiden 30 päivän kuolleisuus, vakioitu (%) Sairaanhoito­piirit Lisätiedot
Aivoinfarkti­potilaiden 30 päivän kuolleisuus, vakioitu (%) Sairaanhoito­piirit Lisätiedot
Lonkkamurtuma­potilaiden kotiutuminen 4 kuukauden kuluessa, vakioitu (%) Sairaanhoito­piirit Lisätiedot
Lonkan tekonivel­leikkauksen uusinta potilaille 2 vuoden kuluessa, vakioitu (%) Sairaanhoito­piirit Lisätiedot