Aikasarjaraportti 2013-2016

Viittausohje: Murto J, Kaikkonen R, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Jussmäki T, Vartiainen E & Koskinen S. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH:n perustulokset 2010-2016. Verkkojulkaisu: thl.fi/ath

Toimintakyky ja arjessa selviytyminen
100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Arkiaskareissa (ADL+IADL) suuria vaikeuksia kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (ADL) (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Arkitoimissa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (IADL) (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Muistinsa huonoksi kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintakyvyltään heikentynyttä puolisoaan säännöllisesti kotona selviytymään auttavien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Apua riittämättömästi saavien osuus apua tarvitsevista (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Apua riittämättömästi saavien osuus koko väestöstä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työkyky
Työkykynsä heikentyneeksi (enintään 7/10) arvioivien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työkykynsä vähintään melko huonoksi työn ruumiillisten vaatimusten kannalta arvioivien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työkykynsä vähintään melko huonoksi työn henkisten vaatimusten kannalta arvioivien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työnsä fyysisesti vähintään melko rasittavaksi kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työnsä henkisesti vähintään melko rasittavaksi kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta