Aikasarjaraportti 2013-2016

Viittausohje: Murto J, Kaikkonen R, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Jussmäki T, Vartiainen E & Koskinen S. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH:n perustulokset 2010-2016. Verkkojulkaisu: thl.fi/ath

Terveydentila
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Unettomuutta 30 viime päivän aikana kokeneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Virtsanpidätysongelmia 30 viime päivän aikana kokeneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Mielenterveys ja päihdeongelmat
Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna masennusta (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttäneensä kannabista 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kk aikana kokeiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Krooniset sairaudet ja allergiat
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna sepelvaltimotauti (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna kohonnut veren kolesterolipitoisuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna verenpainetauti tai kohonnut verenpaine (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna nivelreuma tai muu niveltulehdus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suun terveys
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suun terveydenhuoltopalveluita terveyskeskuksessa viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Yksityishammaslääkäripalveluita viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Seksuaaliterveys
Niiden osuus, joille on tehty raskauden keskeytys (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja
tulkinta