Aikasarjaraportti 2013-2016

Viittausohje: Murto J, Kaikkonen R, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Jussmäki T, Vartiainen E & Koskinen S. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH:n perustulokset 2010-2016. Verkkojulkaisu: thl.fi/ath

Palveluiden tarve ja käyttö
Vähintään kerran 12 viime kk aikana terveyskeskuslääkäripalveluita käyttäneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kerran 12 viime kk aikana yksityislääkäripalveluita käyttäneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suun terveydenhuoltopalveluita terveyskeskuksessa viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Yksityishammaslääkäripalveluita viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat etteivät ole saaneet riittävästi tietoa kuntansa palveluista (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi terveyskeskuslääkärin palveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveyskeskuslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi työterveyshuollon palveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi liikuntapalveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Liikuntapalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaalitukeen liittyviä palveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaalitukeen liittyviä palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy
Niiden osuus, jotka ovat saaneet influenssarokotuksen 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut verenpaineen 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut sokeripitoisuuden 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut kolesterolipitoisuuden 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut vyötärön ympäryksen 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta