Aikasarjaraportti 2013-2016

Viittausohje: Murto J, Kaikkonen R, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Jussmäki T, Vartiainen E & Koskinen S. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH:n perustulokset 2010-2016. Verkkojulkaisu: thl.fi/ath

Hyvinvointi

Elinolot
Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään 4 määräaikaista työsuhdetta 2 viime vuoden aikana, osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi, osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää, osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joita huonot julkiset liikenneyhteydet haittaavat vähintään jokin verran (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asuntonsa kustannuksiin vähintään melko tyytymättömien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joita asuinalueen rumuus haittaa vähintään jonkin verran (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koettu hyvinvointi
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimääräistä paremmaksi kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat olevansa tyytyväisiä nykyiseen/viimeisimpään työhönsä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Osallisuus
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kerran vko kotitalouden ulkopuolisiin ystäviin ja sukulaisiin yhteyttä pitävien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1-3 krt/kk) kulttuuriyhdistysten toimintaan (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1 krt/vko) liikunta- tai urheiluseurojen toimintaan (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Aktiivisesti (väh. 1-3 krt/kk) sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka kokevat työn ja perheen myönteistä vuorovaikutusta (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittivat kokevansa riittämättömyyttä vanhempana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka tuntevat laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittivat äänestäneensä viime kunnallisvaaleissa (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskimääräinen luottamus julkiseen terveydenhuoltoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskimääräinen luottamus julkiseen sosiaalihuoltoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskimääräinen luottamus oman kunnan päätöksentekoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Osallistuminen järjestötoimintaan
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1-3 krt/kk) kulttuuriyhdistysten toimintaan (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1 krt/vko) liikunta- tai urheiluseurojen toimintaan (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Aktiivisesti (väh. 1-3 krt/kk) sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: internetistä tietoa saaneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: lehdistä ja muusta mediasta tietoa saaneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: sukulaisilta ja tuttavilta tietoa saaneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: julkisista palveluista tietoa saaneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: halu auttaa muita ihmisiä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: oppia uusia asioita ja saada tietoa (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: tutustua uusiin ihmisiin (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: kuulua johonkin ryhmään (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: olla mukana lapsen tai lasten harrastuksissa (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: tapaa muita samassa tilanteessa olevia ja saada vertaistukea (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: vapaaehtoistyöstä on hyötyä opiskelussa ja/tai työelämässä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: saa apua ja/tai tukea elämäntilanteeseen (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: mielekäs, kiva ja/tai kehittävä tekeminen (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: ei koe tarvetta (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: kiinnostavaa toimintaa ei järjestetä lähiympäristössä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: ei riittävästi tietoa lähiympäristön järjestötoiminnasta (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: ajanpuutteen takia (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: huonojen kulkuyhteyksien takia (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: oma tai läheisen terveys tai toimintakyky estää (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kulttuuri
Vähintään kerran viikossa kulttuuripalveluita käyttävien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kulttuuripalveluita 1-3 kertaa kk käyttävien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Museoissa tai taidenäyttelyissä vähintään kerran kk käyvien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kulttuuripalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjastopalveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjastopalveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kirjastopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kansalais- työväenopiston palveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kulttuuripalveluista (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kirjastopalveluista (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan liikuntapalveluista (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elinympäristön turvattomuus ja väkivalta
Asuinalueensa turvattomaksi kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa turvallisuuteen (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Fyysistä uhkaa 12 viime kk aikana kokeneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Uhkailun tai kiristyksen kohteeksi 12 viime kk aikana joutuneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Jalankulkuväylien liukkauden vähintään jonkin verran haittaavaksi kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Tapaturmat
Niiden iäkkäiden osuus, jotka ilmoittavat kaatuneensa kävellessä 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttävänsä pyöräilykypärää aina pyöräillessään (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Terveys

Terveydentila
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Unettomuutta 30 viime päivän aikana kokeneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Virtsanpidätysongelmia 30 viime päivän aikana kokeneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Mielenterveys ja päihdeongelmat
Vähintään kaksi viikkoa jatkunut masennusoireilu 12 viime kk aikana, osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Psyykkisesti merkittävästi kuormittuneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna masennusta (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on ollut itsemurha-ajatuksia 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttäneensä kannabista 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kk aikana kokeiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Krooniset sairaudet ja allergiat
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna sepelvaltimotauti (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna kohonnut veren kolesterolipitoisuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna verenpainetauti tai kohonnut verenpaine (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna nivelreuma tai muu niveltulehdus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilla on itse raportoituna selän kulumavika, iskias tai muu selkäsairaus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suun terveys
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suun terveydenhuoltopalveluita terveyskeskuksessa viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Yksityishammaslääkäripalveluita viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Seksuaaliterveys
Niiden osuus, joille on tehty raskauden keskeytys (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja
tulkinta

Toiminta- ja työkyky

Toimintakyky ja arjessa selviytyminen
100 metrin matkan juoksemisessa suuria vaikeuksia, osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
500 metrin matkan kävelemisessä suuria vaikeuksia, osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Arkiaskareissa (ADL+IADL) suuria vaikeuksia kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsestä huolehtimisessa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (ADL) (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Arkitoimissa vähintään suuria vaikeuksia kokevien osuus (IADL) (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Muistinsa huonoksi kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Toimintakyvyltään heikentynyttä puolisoaan säännöllisesti kotona selviytymään auttavien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Apua riittämättömästi saavien osuus apua tarvitsevista (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Apua riittämättömästi saavien osuus koko väestöstä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työkyky
Työkykynsä heikentyneeksi (enintään 7/10) arvioivien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työkykynsä vähintään melko huonoksi työn ruumiillisten vaatimusten kannalta arvioivien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työkykynsä vähintään melko huonoksi työn henkisten vaatimusten kannalta arvioivien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka uskovat, että todennäköisesti eivät jaksa työskennellä vanhuuseläkeikään saakka (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työnsä fyysisesti vähintään melko rasittavaksi kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Työnsä henkisesti vähintään melko rasittavaksi kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Elintavat ja riskitekijät

Elintavat ja riskitekijät
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI >= 30 kg/m2) (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäin tupakoivien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vakituisesti useita tunteja viikossa vähintään kuntoliikuntaa harrastavien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vapaa-ajan liikuntaa harrastamattomien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Osittain suosituksen mukaisesti kestävyysliikuntaa tai lihaskuntoharjoittelua harrastavat (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Riittämättömästi kestävyysliikuntaa ja lihaskuntoharjoittelua harrastavat (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niukasti sekä tuoreita että kypsennettyjä kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ravitsemus
Niiden osuus, joilla on mahdollisuus käydä syömässä työpaikka- tai oppilaitosruokalassa (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niukasti sekä tuoreita että kypsennettyjä kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei kertaakaan viikon aikana hedelmiä tai marjoja syöneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei kertaakaan viikon aikana kalaa syöneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei kertaakaan viikon aikana tummaa leipää syöneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäin rasvaisia juustoja syövien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Voita tai voi-kasviöljyseosta päivittäin käyttävien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei kertaakaan viikon aikana kasviöljyä tai juoksevaa kasviöljyvalmistetta käyttäneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päivittäin sokeroituja mehuja tai virvoitusjuomia juovien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Pullaa, viinereitä, keksejä, kakkuja ym. leivonnaisia päivittäin syövien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suklaata tai muita makeisia päivittäin syövien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Päihteet ja riippuvuudet
Päivittäin tupakoivien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia liikaa käyttävien osuus (AUDIT-C) (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Alkoholia humalahakuisesti käyttävien osuus (AUDIT-1k) (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttäneensä kannabista 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Rahapelaamisensa ongelmaksi vähintään joskus 12 viime kk aikana kokeiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta

Palvelut

Palveluiden tarve ja käyttö
Vähintään kerran 12 viime kk aikana terveyskeskuslääkäripalveluita käyttäneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kerran 12 viime kk aikana yksityislääkäripalveluita käyttäneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Suun terveydenhuoltopalveluita terveyskeskuksessa viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Yksityishammaslääkäripalveluita viime 12 kk aikana käyttäneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat etteivät ole saaneet riittävästi tietoa kuntansa palveluista (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi terveyskeskuslääkärin palveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveyskeskuslääkärin palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi työterveyshuollon palveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi liikuntapalveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Liikuntapalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaalitukeen liittyviä palveluita riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaalitukeen liittyviä palveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Terveyden edistäminen ja sairauksien ennaltaehkäisy
Niiden osuus, jotka ovat saaneet influenssarokotuksen 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut verenpaineen 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut sokeripitoisuuden 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut kolesterolipitoisuuden 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joilta terveydenhuollon ammattilainen on mitannut vyötärön ympäryksen 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta