Aikasarjaraportti 2013-2016

Viittausohje: Murto J, Kaikkonen R, Pentala-Nikulainen O, Koskela T, Virtala E, Härkänen T, Koskenniemi T, Jussmäki T, Vartiainen E & Koskinen S. Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus ATH:n perustulokset 2010-2016. Verkkojulkaisu: thl.fi/ath

Elinolot
Kotitalouden menojen kattaminen tuloilla hankalaa (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään 4 määräaikaista työsuhdetta 2 viime vuoden aikana, osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Joutunut tinkimään ruuasta, lääkkeistä tai lääkärikäynneistä rahan puutteen vuoksi, osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Pelännyt ruoan loppuvan ennen kuin saa rahaa ostaakseen lisää, osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joita huonot julkiset liikenneyhteydet haittaavat vähintään jokin verran (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Asuntonsa kustannuksiin vähintään melko tyytymättömien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa olosuhteisiin (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, joita asuinalueen rumuus haittaa vähintään jonkin verran (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Koettu hyvinvointi
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimäärin hyväksi tuntevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elämänlaatunsa (WHOQOL-8) keskimääräistä paremmaksi kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä suurimman osan aikaa 4 viime viikon aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä ihmissuhteisiinsa (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat olevansa tyytyväisiä nykyiseen/viimeisimpään työhönsä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Osallisuus
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Itsensä yksinäiseksi tuntevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Vähintään kerran vko kotitalouden ulkopuolisiin ystäviin ja sukulaisiin yhteyttä pitävien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1-3 krt/kk) kulttuuriyhdistysten toimintaan (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1 krt/vko) liikunta- tai urheiluseurojen toimintaan (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Aktiivisesti (väh. 1-3 krt/kk) sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka kokevat työn ja perheen myönteistä vuorovaikutusta (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittivat kokevansa riittämättömyyttä vanhempana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka tuntevat laiminlyövänsä kotiasioita työn vuoksi (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittivat äänestäneensä viime kunnallisvaaleissa (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskimääräinen luottamus julkiseen terveydenhuoltoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskimääräinen luottamus julkiseen sosiaalihuoltoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Keskimääräinen luottamus oman kunnan päätöksentekoon asteikolla 1-5 (1=en luota ollenkaan, 5=luotan täysin) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Osallistuminen järjestötoimintaan
Aktiivisesti osallistuvien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1-3 krt/kk) kulttuuriyhdistysten toimintaan (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat osallistuneet aktiivisesti (vähintään 1 krt/vko) liikunta- tai urheiluseurojen toimintaan (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Aktiivisesti (väh. 1-3 krt/kk) sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen toimintaan osallistuvien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: internetistä tietoa saaneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: lehdistä ja muusta mediasta tietoa saaneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: sukulaisilta ja tuttavilta tietoa saaneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden tietolähteet: julkisista palveluista tietoa saaneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: halu auttaa muita ihmisiä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: oppia uusia asioita ja saada tietoa (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: tutustua uusiin ihmisiin (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: kuulua johonkin ryhmään (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: olla mukana lapsen tai lasten harrastuksissa (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: tapaa muita samassa tilanteessa olevia ja saada vertaistukea (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: vaikuttaa yhteiskunnallisiin asioihin (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: vapaaehtoistyöstä on hyötyä opiskelussa ja/tai työelämässä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: saa apua ja/tai tukea elämäntilanteeseen (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Järjestötoimintaan osallistuneiden syyt: mielekäs, kiva ja/tai kehittävä tekeminen (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: ei koe tarvetta (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: kiinnostavaa toimintaa ei järjestetä lähiympäristössä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: ei riittävästi tietoa lähiympäristön järjestötoiminnasta (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: ajanpuutteen takia (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: huonojen kulkuyhteyksien takia (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Ei mukana järjestötoiminnassa, syyt: oma tai läheisen terveys tai toimintakyky estää (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kulttuuri
Vähintään kerran viikossa kulttuuripalveluita käyttävien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kulttuuripalveluita 1-3 kertaa kk käyttävien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Museoissa tai taidenäyttelyissä vähintään kerran kk käyvien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kulttuuripalveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kulttuuripalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjastopalveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kirjastopalveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Kirjastopalveluita riittämättömästi saaneiden osuus koko väestöstä (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka eivät ole saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi kansalais- työväenopiston palveluita (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kulttuuripalveluista (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan kirjastopalveluista (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat saaneet tarpeeseensa nähden riittävästi tietoa kunnan liikuntapalveluista (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Elinympäristön turvattomuus ja väkivalta
Asuinalueensa turvattomaksi kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ovat tyytyväisiä asuinalueensa turvallisuuteen (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Väkivallan tai uhkailun kohteeksi joutuneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Fyysistä uhkaa 12 viime kk aikana kokeneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Uhkailun tai kiristyksen kohteeksi 12 viime kk aikana joutuneiden osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Jalankulkuväylien liukkauden vähintään jonkin verran haittaavaksi kokevien osuus (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Tapaturmat
Niiden iäkkäiden osuus, jotka ilmoittavat kaatuneensa kävellessä 12 viime kk aikana (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta
Niiden osuus, jotka ilmoittavat käyttävänsä pyöräilykypärää aina pyöräillessään (%) Kartta Pylväskuvat Taulukko Excel Merkitys ja tulkinta