Terveytemme.fi -sivusto

Terveytemme.fi -sivusto tarjoaa tilasto- ja seuranta­tietoja väestön terveydestä ja hyvinvoinnista alueittain ja väestö­ryhmittäin.

Sivuston sisältö jakautuu hyvinvointi- ja terveys­indikaattoreita esittäviin osioihin sekä väestö­tutkimusten ja rekisteri­aineistojen tulosraportteja sisältäviin osioihin.

Sivusto on Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylläpitämä, ja sen sisältöjä täydennetään ja päivitetään jatkuvasti.

Ajankohtaista

28.10.2021
Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus 2020 -tulokset alueittain on julkaistu.

9.9.2021
FinLapset -kyselytutkimuksen tuloksia vauvaperheiden hyvinvoinnista alueittain on julkaistu.

1.6.2021
FinSote 2020 -tutkimuksen tulosraportti hyvinvointialueittain on julkaistu.
 

THL:n sairastavuusindeksi

THL:n sairastavuusindeksi
karttoina, profiileina ja taulukkoina

Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelu­tutkimus FinSote

Etusivu

Tulosraportit

Ohjeet

Kansallinen FinTerveys -tutkimus

Etusivu

Tulosraportti

Ohjeet

 

Ulkomailla syntyneiden hyvinvointi­tutkimus FinMonik

Etusivu

Tulosraportti

Ohjeet

 

FinLapset - Lasten ja nuorten ylipaino ja lihavuus

Etusivu

 

 

Terveys- ja hyvinvointi-indikaattoreita syntyperän mukaan

Etusivu

Kouluterveyskyselyn tuloksia

Tilastoaineistojen tuloksia

Suomalaisten kuolleisuus­erot tulo- ja koulutus­ryhmittäin

Tulosraportti