Yhteystiedot

Terveytemme.fi

Sähköposti: terveytemme@thl.fi

Terveytemme.fi -palvelun yhteyshenkilö:

Timo Koskela
erikoissuunnittelija
puh. 029 524 6845
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

ATH-tutkimus ja FinSote-tutkimus

Vuosina 2010-2015 tutkimusta toteutettiin nimellä Alueellinen terveys- ja hyvinvointitutkimus (ATH) ja vuosina 2016-2017 nimellä Aikuisten terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus (ATH). Syksystä 2017 alkaen tutkimus jatkuu nimellä Kansallinen terveys-, hyvinvointi- ja palvelututkimus FinSote.

Tutkimuksen yhteyshenkilö:

Oona Pentala-Nikulainen
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 6560
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

 ATH-tutkimuksen esittelysivut

 FinSote-tutkimuksen esittelysivut

Kansallinen FinTerveys-tutkimus

Tutkimuksen koordinaattori:

Katja Borodulin
erikoistutkija
puh. 029 524 8569
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

 FinTerveys-tutkimuksen esittelysivut

Lasten ja nuorten terveysseurantatutkimus LATE

Tutkimuksen yhteyshenkilö:

Päivi Mäki
kehittämispäällikkö
puh. 029 524 8612
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

 LATE-tutkimuksen esittelysivut

Maahanmuuttajien terveys- ja hyvinvointitutkimus Maamu

Tutkimuksen yhteyshenkilö:

Päivikki Koponen
tutkimuspäällikkö
puh. 029 524 8868
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

 Maamu-tutkimuksen esittelysivut

Maahanmuuttajataustaisten nuorten terveys- ja hyvinvointitutkimus

Tutkimuksen yhteyshenkilö:

Tiina Laatikainen
tutkimusprofessori
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

 Tutkimuksen esittelysivut

Perfect - Hoitoketjujen toimivuus, tuottavuus ja vaikuttavuus

Tutkimuksen yhteyshenkilö:

Unto Häkkinen
tutkimusprofessori
puh. 029 524 7327
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

 Perfect-hankkeen esittelysivut

THL:n sairastavuusindeksi

Yhteyshenkilö:

Seppo Koskinen
tutkimusprofessori
puh. 029 524 8762
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

 THL:n sairastavuusindeksi

Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus UTH

Tutkimuksen yhteyshenkilö:

Anu Castaneda
tutkimuspäällikkö
sähköposti: etunimi.sukunimi@thl.fi

 UTH-tutkimuksen esittelysivut© 2008-2018 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) - Terveytemme -projektiryhmä: terveytemme@thl.fi