Ulkomaista syntyperää olevien työ ja hyvinvointi -tutkimus UTH

Päivitetty 2015-12-14

Terveys
Ylipainoisten osuus (kehon painoindeksi BMI 25kg/m2 tai yli (%) Ylipainoisten ja lihavien osuus määritettiin haastattelussa itse raportoidun pituuden ja painon perusteella lasketun kehon painoindeksin (BMI) perusteella. Pituutta kysyttiin kysymyksellä: "Kuinka pitkä olette?". Painoa kysyttiin kysymyksellä: "Miten paljon painatte?". Pituudesta ja painosta on laskettu kehon painoindeksi (BMI) jakamalla paino (kiloina) pituuden (neliöllä), kg/m2. Kehon painoindeksi on yleisimmin käytetty menetelmä ylipainon määrittämiseksi. Painoindeksi >= 25 kg/m2 on kansainvälisesti hyväksytty raja-arvo ylipainolle. Tarkastelussa ovat painoindeksin arvon vähintään 25 kg/m2 saaneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Lihavien osuus (kehon painoindeksi BMI 30 kg/m2 tai yli (%) Ylipainoisten ja lihavien osuus määritettiin haastattelussa itse raportoidun pituuden ja painon perusteella lasketun kehon painoindeksin (BMI) perusteella. Pituutta kysyttiin kysymyksellä: "Kuinka pitkä olette?". Painoa kysyttiin kysymyksellä: "Miten paljon painatte?". Pituudesta ja painosta on laskettu kehon painoindeksi (BMI) jakamalla paino (kiloina) pituuden (neliöllä), kg/m2. Kehon painoindeksi on yleisimmin käytetty menetelmä lihavuuden asteen määrittämiseksi. Painoindeksi >= 30 kg/m2 on kansainvälisesti hyväksytty raja-arvo lihavuudelle. Tarkastelussa ovat painoindeksin arvon vähintään 30 kg/m2 saaneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokevien osuus (%) Perustuu kysymykseen "Onko terveydentilanne mielestänne nykyisin:" Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) hyvä, 2) melko hyvä, 3) keskitasoinen, 4) melko huono ja 5) huono. Tarkastelussa on vastausvaihtoehtoihin 3-5 vastanneiden eli terveytensä keskitasoiseksi tai sitä huonommaksi kokeneiden osuutta. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Ainakin yhden pitkäaikaissairauden tai terveysongelman ilmoittavien osuus (%) Perustuu Euroopan Unionin väestötutkimusten tilastojärjestelmään kuuluvaan kysymykseen "Onko teillä jokin pitkäaikainen sairaus tai muu pitkäaikainen terveysongelma?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) kyllä ja 2) ei. Tarkastelussa on kyllä vastanneiden osuus eri ulkomaalaistaustaisten ryhmissä. Koko väestön osalta tieto puuttuu, koska ATH tutkimuksessa ei ole vastaavaa kysymystä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Rajoitteita pitkäaikaissairauden tai terveysongelman vuoksi kokevien osuus (%) Perustuu Euroopan Unionin väestötutkimusten tilastojärjestelmään kuuluvaan kysymykseen "Missä määrin jokin terveysongelma on rajoittanut tavanomaista toimintaanne kuuden (6) viime kuukauden aikana (muihin ihmisiin verrattuna). Sanoisitteko, että toimintanne: 1) on ollut vakavasti rajoittunutta, 2) on ollut rajoittunutta, mutta ei vakavasti tai 3) ei ole lainkaan rajoittunutta?" Tarkastelussa on 1) on ollut vakavasti rajoittunutta ja 2) on ollut rajoittunutta, mutta ei vakavasti vastanneiden osuus eri ulkomaalaistaustaisten ryhmissä. Koko väestön osalta tieto puuttuu, koska ATH tutkimuksessa ei ole vastaavaa kysymystä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Lääkärin toteaman verenpainetaudin tai kohonneen verenpaineen ilmoittavien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Onko teillä ollut seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia 12 viime kuukauden aikana?" Kysymyspatterissa esitettiin "kohonnut verenpaine, verenpainetauti". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä ja 2) ei. Tarkastelussa on vastausvaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja. Sukupuoliryhmittäin tuloksia ei raportoida sairauden harvinaisuuden vuoksi.
Lääkärin toteaman masennuksen ilmoittavien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Onko teillä ollut seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia 12 viime kuukauden aikana?" Kysymyspatterissa esitettiin "masennus". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä ja 2) ei. Tarkastelussa on vastausvaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja. Sukupuoliryhmittäin tuloksia ei raportoida masennuksen harvinaisuuden vuoksi.
Jonkin lääkärin toteaman mielenterveysongelman ilmoittavien osuus (%) Lääkärin toteamien ajankohtaisten mielenterveysongelmien esiintyvyyttä selvitettiin kysymällä, oliko vastaajalla ollut viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana lääkärin toteama tai hoitama masennus tai muu mielenterveysongelma. Vastausvaihtoehtoina kumpaankin kysymykseen esitettiin 1) kyllä ja 2) ei. Tarkastelussa on jompaankumpaan kahdesta edellä mainitusta kysymyksestä "kyllä" vastanneiden osuus (jokin lääkärin toteama mielenterveysongelma). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Lääkärin toteaman astman ilmoittavien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Onko teillä ollut seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia 12 viime kuukauden aikana?" Kysymyspatterissa esitettiin "astma". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä ja 2) ei. Tarkastelussa on vastausvaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja. Sukupuoliryhmittäin tuloksia ei raportoida sairauden harvinaisuuden vuoksi.
Lääkärin toteaman diabeteksen ilmoittavien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Onko teillä ollut seuraavia lääkärin toteamia tai hoitamia sairauksia 12 viime kuukauden aikana?" Kysymyspatterissa esitettiin "diabetes (sokeritauti)". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä ja 2) ei. Tarkastelussa on vastausvaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja. Tuloksia ei raportoida sukupuoliryhmittäin eikä taustamaaryhmässä "Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut" sairauden harvinaisuuden vuoksi.
D-vitamiinivalmistetta viimeksi kuluneen viikon aikana käyttäneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Oletteko käyttänyt seuraavia lääkkeitä tai valmisteita viimeksi kuluneiden 7 päivän aikana?" Kysymyspatterissa esitettiin "D-vitamiinivalmistetta". Vastausvaihtoehtona esitettiin 1) kyllä ja 2) ei. Tarkastelussa on vastausvaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus eri ulkomaalaistaustaisten ryhmissä. Koko väestön osalta tieto puuttuu, koska ATH tutkimuksessa ei ole vastaavaa kysymystä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Masennus-, uni- tai rauhoittavia lääkkeitä viimeksi kuluneen viikon aikana käyttäneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Oletteko käyttänyt seuraavia lääkkeitä tai valmisteita viimeksi kuluneiden 7 päivän aikana?" Kysymyspatterissa esitettiin "rauhoittavia lääkkeitä". Vastausvaihtoehtona esitettiin 1) kyllä ja 2) ei. Tarkastelussa on vastausvaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus eri ulkomaalaistaustaisten ryhmissä. Koko väestön osalta tieto puuttuu, koska ATH tutkimuksessa ei ole vastaavaa kysymystä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja. Tuloksia ei raportoida sukupuoliryhmittäin eikä taustamaaryhmässä "Muu Afrikka" lääkkeiden käytön harvinaisuuden vuoksi.
Lisääntymisterveys
Hormonaalista ehkäisyä viimeksi kuluneen viikon aikana käyttäneiden osuus (%) Naisten lisääntymisterveyttä koskevia tietoja raportoidaan 20-54-vuotiaista. Haastattelussa vastaajilta kysyttiin lääkkeiden käytöstä viimeksi kuluneiden 7 päivän aikana. Kysymyssarjan yhtenä alakysymyksenä alle 55-vuotiailta naisilta kysyttiin, ovatko he käyttäneet ehkäisypillereitä, -rengasta tai kapselia. Haastattelijoiden ohjeessa tämä tarkennettiin tarkoittamaan raskauden ehkäisyyn käytettävää hormonivalmistetta pillerinä suun kautta otettuna, ihon alle asennettuna kapselina tai renkaana itse emättimeen asennettuna (ei kuitenkaan lääkärin asentamaa kierukkaa). Tarkastelussa on vastausvaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus eri ulkomaalaistaustaisten naisten ryhmissä. Koko väestön osalta tieto puuttuu, koska ATH tutkimuksessa ei ole vastaavaa kysymystä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Synnyttäneiden osuus naisista (%) Naisten lisääntymisterveyttä koskevia tietoja raportoidaan 20-54-vuotiaista. Haastattelussa vastaajalta kysyttiin: "Oletteko synnyttänyt?" Vastusvaihtoehtona esitettiin 1) kyllä ja 2) ei. Tarkasteltavana on "kyllä" vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Monisynnyttäjien (vähintään kolme synnytystä) osuus synnyttäneistä naisista (%) Naisten lisääntymisterveyttä koskevia tietoja raportoidaan 20-54-vuotiaista. Synnyttäneille naisille esitettiin jatkokysymyksenä: "Kuinka monta synnytystä teillä on ollut?". Haastattelijoiden ohjeena neuvottiin laskemaan mukaan sekä normaalit alatiesynnytykset että keisarileikkaukset. Tarkastelussa on niiden naisten osuus, jotka ilmoittivat synnyttäneensä vähintään kolme kertaa. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Keskenmenon kokeneiden osuus naisista (%) Naisten lisääntymisterveyttä koskevia tietoja raportoidaan 20-54-vuotiaista. Perustuu kysymykseen: "Onko teillä ollut keskenmenoon päättyneitä raskauksia tai kohdun ulkoisia raskauksia?" Haastattelijoiden ohjeissa keskenmenot tarkennettiin tarkoittamaan itsestään yllättäen alkaneita keskenmenoja, joita ei ole aiheutettu lääkkeillä tai toimenpiteillä. Vastausvaihtoehtona esitettiin 1) kyllä ja 2) ei. Tarkastelussa on "kyllä" vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Enemmän kuin yhden keskenmenon kokeneiden osuus keskenmenon kokeneista naisista (%) Naisten lisääntymisterveyttä koskevia tietoja raportoidaan 20-54-vuotiaista. Naisilta jotka olivat kokeneet ainakin yhden keskenmenon, kysyttiin kuinka monta keskenmenoon päättynyttä raskautta he ovat kokeneet. Tarkastelussa on vähintään kaksi keskenmenoa tai kohdun ulkoista raskautta kokeneiden osuus kaikissa ulkomaalaistaustaisten naisten ryhmissä yhteensä ja koko väestössä. Taustamaaryhmittäin tuloksia ei raportoida ilmiön harvinaisuuden vuoksi. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Raskauden keskeytyksen kokeneiden osuus naisista (%) Naisten lisääntymisterveyttä koskevia tietoja raportoidaan 20-54-vuotiaista. Vastaajilta kysyttiin: "Onko teille tehty raskauden keskeytyksiä?" Raskauden keskeytykset tarkennettiin tarkoittamaan abortteja, jotka on aiheutettu lääkkeillä tai toimenpiteillä. Vastausvaihtoehtona esitettiin 1) kyllä ja 2) ei. Tarkastelussa on "kyllä" vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Enemmän kuin yhden raskauden keskeytyksen kokeneiden osuus raskauden keskeytyksen kokeneista naisista (%) Naisten lisääntymisterveyttä koskevia tietoja raportoidaan 20-54-vuotiaista. Raskauden keskeytyksen kokeneilta naisilta kysyttiin "Kuinka monta keskeytystä teillä on ollut?" Tarkastelussa on vähintään kaksi raskauden keskeytystä kokeneiden osuus kaikissa ulkomaalaistaustaisissa ryhmissä yhteensä ja koko väestössä. Taustamaaryhmittäin tuloksia ei raportoida ilmiön harvinaisuuden vuoksi. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Ympärileikattujen osuus naisista (%) Perustuu kysymykseen: "Joissakin maissa tehdään tyttöjen ympärileikkauksia, joilla voi olla vaikutusta naisen terveyteen. Onko teille tehty tällainen ympärileikkaus?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin. 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa on vastausvaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus. Kysymys esitettiin vain niille naisille, joiden syntymämaa oli jokin niistä maista, joissa UNICEF:n kokoamien tietojen perusteella tehdään tyttöjen ympärileikkauksia. Taustamaaryhmittäin tuloksia ei raportoida ilmiön harvinaisuuden vuoksi. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Mielenterveys
Itsensä vähintään jonkin aikaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana hermostuneeksi kokeneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: Seuraavat viisi kysymystä koskevat sitä, miltä teistä on tuntunut viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana. Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. "Kuinka suuren osan ajasta olette viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana:" Kysymyspatterin alakysymyksenä esitettiin "ollut hyvin hermostunut" (ollut paljon jännittynyt, levoton). Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) koko ajan 2) suurimman osan aikaa 3) huomattavan osan aikaa 4) jonkin aikaa 5) vähän aikaa 6) en lainkaan. Tarkastelussa ovat kysymykseen vastausvaihtoehdon 1) koko ajan 2) suurimman osan aikaa 3) huomattavan osan aikaa 4) jonkin aikaa vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Mielialansa vähintään jonkin aikaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana matalaksi kokeneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: Seuraavat viisi kysymystä koskevat sitä, miltä teistä on tuntunut viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana. Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. "Kuinka suuren osan ajasta olette viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana:" Kysymyspatterin alakysymyksenä esitettiin "tuntenut mielialanne niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää teitä" (ollut niin masentunut, ettei mikään saa piristymään). Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) koko ajan 2) suurimman osan aikaa 3) huomattavan osan aikaa 4) jonkin aikaa 5) vähän aikaa 6) en lainkaan. Tarkastelussa ovat kysymykseen vastausvaihtoehdon 1) koko ajan 2) suurimman osan aikaa 3) huomattavan osan aikaa 4) jonkin aikaa vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Itsensä suurimman osan aikaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana tyyneksi kokeneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: Seuraavat viisi kysymystä koskevat sitä, miltä teistä on tuntunut viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana. Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. "Kuinka suuren osan ajasta olette viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana:" Kysymyspatterin alakysymyksenä esitettiin "tuntenut itsenne tyyneksi ja rauhalliseksi" (ollut tasapainoinen, levollinen, rauhallinen). Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) koko ajan 2) suurimman osan aikaa 3) huomattavan osan aikaa 4) jonkin aikaa 5) vähän aikaa 6) en lainkaan. Tarkastelussa ovat kysymykseen vastausvaihtoehdon 1) koko ajan ja 2) suurimman osan aikaa vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Itsensä vähintään jonkin aikaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana alakuloiseksi kokeneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: Seuraavat viisi kysymystä koskevat sitä, miltä teistä on tuntunut viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana. Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. "Kuinka suuren osan ajasta olette viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana:" Kysymyspatterin alakysymyksenä esitettiin "tuntenut itsenne alakuloiseksi ja apeaksi" (ollut surullinen ja masentunut). Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) koko ajan 2) suurimman osan aikaa 3) huomattavan osan aikaa 4) jonkin aikaa 5) vähän aikaa 6) en lainkaan. Tarkastelussa ovat kysymykseen vastausvaihtoehdon 1) koko ajan 2) suurimman osan aikaa 3) huomattavan osan aikaa 4) jonkin aikaa vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Itsensä suurimman osan aikaa viimeksi kuluneen kuukauden aikana onnelliseksi kokeneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: Seuraavat viisi kysymystä koskevat sitä, miltä teistä on tuntunut viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana. Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. "Kuinka suuren osan ajasta olette viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana:" Kysymyspatterin alakysymyksenä esitettiin "ollut onnellinen (iloinen)". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) koko ajan 2) suurimman osan aikaa 3) huomattavan osan aikaa 4) jonkin aikaa 5) vähän aikaa 6) en lainkaan. Tarkastelussa ovat kysymykseen vastausvaihtoehdon 1) koko ajan ja 2) suurimman osan aikaa vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Psyykkisesti kuormittuneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: Seuraavat viisi kysymystä koskevat sitä, miltä teistä on tuntunut viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana. Valitkaa kunkin kysymyksen kohdalla se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa tuntemuksianne. "Kuinka suuren osan ajasta olette viimeksi kuluneiden 4 viikon aikana:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin a) ollut hyvin hermostunut (ollut paljon jännittynyt, levoton) b) tuntenut mielialanne niin matalaksi, ettei mikään ole voinut piristää teitä (ollut niin masentunut, ettei mikään saa piristymään) c) tuntenut itsenne tyyneksi ja rauhalliseksi (ollut tasapainoinen, levollinen, rauhallinen) d) tuntenut itsenne alakuloiseksi ja apeaksi? (ollut surullinen ja masentunut) e) ollut onnellinen? (iloinen). Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) koko ajan 2) suurimman osan aikaa 3) huomattavan osan aikaa 4) jonkin aikaa 5) vähän aikaa 6) en lainkaan. Psyykkistä kuormittuneisuutta kartoitettiin MHI-5 -kysymyspatterilla. MHI-5 muodostuu viidestä kysymyksestä, jotka kartoittavat ahdistuneisuutta, masentuneisuutta ja positiivista mielialaa. Vastaus sijoittuu jatkumolle, jonka toinen ääripää edustaa psyykkistä kuormitusta ja toinen positiivista mielialaa. Kuhunkin kysymykseen vastataan asteikolla 1-6. Lopullisen pistemäärän laskemiseksi pistemäärät kysymyksiin c) ja e) muunnetaan käänteiseen järjestykseen, minkä jälkeen pisteet lasketaan yhteen (summapistemäärä välillä 5-30) ja muutetaan asteikolle 0-100. Psyykkinen kuormittuneisuus raportoidaan käyttäen katkaisukohtana pistemäärää 52, jolloin 52 tai sen alle pistettä saavilla on jo kliinisesti merkittävää psyykkistä kuormittuneisuusoireilua. Tarkastelussa on tämän skaalatun pistemäärän enintään 52 pisteen vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Entisessä kotimaassaan sotaa kokeneiden osuus pakolaisista (%) Perustuu kysymykseen: Seuraavaksi kysyn Teiltä asioista, joita Teidän elämässänne on voinut tapahtua. Voitte vastata yksinkertaisesti sanomalla kyllä tai ei jokaisen kysymyksen kohdalla. "Oletteko (kokenut seuraavia ikäviä asioita) entisessä kotimaassanne:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin "joutunut keskelle sodan taisteluja". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa on vaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus. Kysytty niiltä, joilla maahantulon syy oli pakolaisuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Entisessä kotimaassaan luonnonkatastrofin kokeneiden osuus pakolaisista (%) Perustuu kysymykseen: Seuraavaksi kysyn Teiltä asioista, joita Teidän elämässänne on voinut tapahtua. Voitte vastata yksinkertaisesti sanomalla kyllä tai ei jokaisen kysymyksen kohdalla. "Oletteko (kokenut seuraavia ikäviä asioita) entisessä kotimaassanne:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin "joutunut luonnonkatastrofin kuten maanjäristyksen, tulvan tai tulipalon uhriksi". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa on vaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus. Kysytty niiltä, joilla maahantulon syy oli pakolaisuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Entisessä kotimaassaan väkivaltaa nähneiden osuus pakolaisista (%) Perustuu kysymykseen: Seuraavaksi kysyn Teiltä asioista, joita Teidän elämässänne on voinut tapahtua. Voitte vastata yksinkertaisesti sanomalla kyllä tai ei jokaisen kysymyksen kohdalla. "Oletteko (kokenut seuraavia ikäviä asioita) entisessä kotimaassanne:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin mm. "nähnyt jonkun väkivaltaisen kuoleman tai loukkaantumisen". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa on vaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus. Kysytty niiltä, joilla maahantulon syy oli pakolaisuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Entisessä kotimaassaan seksuaalista väkivaltaa kokeneiden osuus pakolaisista (%) Perustuu kysymykseen: Seuraavaksi kysyn Teiltä asioista, joita Teidän elämässänne on voinut tapahtua. Voitte vastata yksinkertaisesti sanomalla kyllä tai ei jokaisen kysymyksen kohdalla. "Oletteko (kokenut seuraavia ikäviä asioita) entisessä kotimaassanne:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin "kokenut seksuaalista väkivaltaa (esimerkiksi raiskaus)". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa on vaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus. Kysytty niiltä, joilla maahantulon syy oli pakolaisuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Entisessä kotimaassaan vakavan vahingonteon kohteena olleiden osuus pakolaisista (%) Perustuu kysymykseen: Seuraavaksi kysyn Teiltä asioista, joita Teidän elämässänne on voinut tapahtua. Voitte vastata yksinkertaisesti sanomalla kyllä tai ei jokaisen kysymyksen kohdalla. "Oletteko (kokenut seuraavia ikäviä asioita) entisessä kotimaassanne:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin "ollut vakavan fyysisen hyökkäyksen tai vahingonteon kohteena (esimerkiksi lyöty, hakattu tai potkittu niin, että saanut vammoja)". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa on vaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus. Kysytty niiltä, joilla maahantulon syy oli pakolaisuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Entisessä kotimaassaan vangittuna tai kidnapattuna olleiden osuus pakolaisista (%) Perustuu kysymykseen: Seuraavaksi kysyn Teiltä asioista, joita Teidän elämässänne on voinut tapahtua. Voitte vastata yksinkertaisesti sanomalla kyllä tai ei jokaisen kysymyksen kohdalla. "Oletteko (kokenut seuraavia ikäviä asioita) entisessä kotimaassanne:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin "ollut vangittuna/kidnapattuna". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa on vaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus. Kysytty niiltä, joilla maahantulon syy oli pakolaisuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Entisessä kotimaassaan kidutusta kokeneiden osuus pakolaisista (%) Perustuu kysymykseen: Seuraavaksi kysyn Teiltä asioista, joita Teidän elämässänne on voinut tapahtua. Voitte vastata yksinkertaisesti sanomalla kyllä tai ei jokaisen kysymyksen kohdalla. "Oletteko (kokenut seuraavia ikäviä asioita) entisessä kotimaassanne:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin "ollut kidutettuna". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa on vaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus. Luvut ovat ikävakioituja. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Kysytty niiltä, joilla maahantulon syy oli pakolaisuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Jonkin järkyttävän tapahtuman entisessä kotimaassaan kokeneiden osuus pakolaisista (%) Perustuu kysymykseen: Seuraavaksi kysyn Teiltä asioista, joita Teidän elämässänne on voinut tapahtua. Voitte vastata yksinkertaisesti sanomalla kyllä tai ei jokaisen kysymyksen kohdalla. "Oletteko (kokenut seuraavia ikäviä asioita) entisessä kotimaassanne:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin a) joutunut keskelle sodan taisteluja b) joutunut luonnonkatastrofin kuten maanjäristyksen, tulvan tai tulipalon uhriksi c) nähnyt jonkun väkivaltaisen kuoleman tai loukkaantumisen d) kokenut seksuaalista väkivaltaa? (esimerkiksi raiskaus) e) ollut vakavan fyysisen hyökkäyksen tai vahingonteon kohteena? (esimerkiksi lyöty, hakattu tai potkittu niin, että saanut vammoja) f) ollut vangittuna/kidnapattuna g) ollut kidutettuna? Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa vähintään yhteen alakysymyksistä a-g vaihtoehdolla 1) kyllä vastanneiden osuus. Kysytty niiltä, joilla maahantulon syy oli pakolaisuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Nukkumisvaikeuksia kokevien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Missä määrin teitä on vaivannut viimeksi kuluneiden seitsemän päivän (eli viikon) aikana vaikeus nukahtaa tai unen katkonaisuus:" Vastausvaihtoehtoina olivat: 1) ei lainkaan 2) jonkin verran 3) melko paljon 4) erittäin paljon. Tarkastelussa vastausvaihtoehdon 3) melko paljon tai 4) erittäin paljon vastanneiden osuudet. Koko väestön osalta tieto puuttuu, koska ATH tutkimuksessa ei ole vastaavaa kysymystä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Syrjintä- ja väkivaltakokemukset
Jonkin väkivaltatapahtuman viimeksi kuluneen vuoden aikana kokeneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: Seuraavaksi kysymyksiä kokemastanne turvallisuudesta ja kohtelusta. "Onko joku viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin a) estänyt teitä liikkumasta, tarttunut kiinni, tyrkkinyt, töninyt tai läimäissyt b) lyönyt nyrkillä tai kovalla esineellä, potkinut, kuristanut tai käyttänyt jotakin asetta c) pakottanut tai yrittänyt pakottaa sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen kanssakäymiseen? Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa vähintään yhteen alakysymyksistä a-c vaihtoehdolla 1) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Kelassa tai sosiaalipalveluissa asioineista epäoikeudenmukaista kohtelua kokeneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt palveluita, asioinut tai ollut tekemisissä seuraavien viranomaisten kanssa. Jos olette, niin miten Teitä kohdeltiin?" yhtenä alakohtana oli "Kela (sairausvakuutusasiat ym.), sosiaalitoimisto tai muut sosiaalipalvelut (esim. toimeentulotukiasiat, päivähoito)". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) En ole käyttänyt palvelua, 2) Olen käyttänyt palvelua, ja minua kohdeltiin hyvin 3) Olen käyttänyt palvelua, ja minua kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti (ei kohdeltu hyvin ja tasa-arvoisesti). Tarkastelussa on epäoikeudenmukaista palvelua kokeneiden osuus palvelua käyttäneistä, eli kysymykseen vastausvaihtoehdon 3) vastanneet (minua kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti), poistaen analyysista ne, jotka eivät ole käyttäneet palvelua (vastanneet vaihtoehdon 1). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Terveyspalveluissa asioineista epäoikeudenmukaista kohtelua kokeneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt palveluita, asioinut tai ollut tekemisissä seuraavien viranomaisten kanssa. Jos olette, niin miten Teitä kohdeltiin?" yhtenä alakohtana oli "Terveysasema tai muut terveyspalvelut (esim. lääkäri, hoitaja tai muu ammattihenkilö terveyskeskuksessa, lääkärin vastaanotolla tai sairaalassa)". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) En ole käyttänyt palvelua, 2) Olen käyttänyt palvelua, ja minua kohdeltiin hyvin 3) Olen käyttänyt palvelua, ja minua kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti (ei kohdeltu hyvin ja tasa-arvoisesti). Tarkastelussa on epäoikeudenmukaista palvelua kokeneiden osuus palvelua käyttäneistä, eli kysymykseen vastausvaihtoehdon 3) vastanneet (minua kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti), poistaen analyysista ne, jotka eivät ole käyttäneet palvelua (vastanneet vaihtoehdon 1). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
TE-toimistossa asioineista epäoikeudenmukaista kohtelua kokeneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt palveluita, asioinut tai ollut tekemisissä seuraavien viranomaisten kanssa. Jos olette, niin miten Teitä kohdeltiin?" yhtenä alakohtana oli "Työ- ja elinkeinotoimisto (TE toimisto) tai työvoiman palvelukeskus (esim. työtä tai koulutuspaikkaa hakiessa)". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) En ole käyttänyt palvelua, 2) Olen käyttänyt palvelua, ja minua kohdeltiin hyvin 3) Olen käyttänyt palvelua, ja minua kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti (ei kohdeltu hyvin ja tasa-arvoisesti). Tarkastelussa on epäoikeudenmukaista palvelua kokeneiden osuus palvelua käyttäneistä, eli kysymykseen vastausvaihtoehdon 3) vastanneet (minua kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti), poistaen analyysista ne, jotka eivät ole käyttäneet palvelua (vastanneet vaihtoehdon 1). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Poliisin kanssa asioineista epäoikeudenmukaista kohtelua kokeneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Oletteko viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana käyttänyt palveluita, asioinut tai ollut tekemisissä seuraavien viranomaisten kanssa. Jos olette, niin miten Teitä kohdeltiin?" yhtenä alakohtana oli "Poliisi (esim. sakko, passihakemus, oleskelulupa)?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) En ole käyttänyt palvelua, 2) Olen käyttänyt palvelua, ja minua kohdeltiin hyvin tai 3) Olen käyttänyt palvelua, ja minua kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti (ei kohdeltu hyvin ja tasa-arvoisesti). Tarkastelussa on epäoikeudenmukaista palvelua kokeneiden osuus palvelua käyttäneistä, eli kysymykseen vastausvaihtoehdon 3) vastanneet (minua kohdeltiin epäoikeudenmukaisesti), poistaen analyysista ne, jotka eivät ole käyttäneet palvelua (vastanneet vaihtoehdon 1). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Vieraiden ihmisten kanssa epäasiallista kohtelua viimeksi kuluneen vuoden aikana kokeneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Ovatko vieraat ihmiset kadulla tai muulla yleisellä paikalla (esim. kaupassa, ravintolassa) kohdelleet Teitä epäoikeudenmukaisesti viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) kyllä ja 2) ei. Tarkastelussa ovat kysymykseen vastausvaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Julkiseen terveydenhuoltoon luottavien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Arvioikaa asteikolla yhdestä viiteen, kuinka paljon luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Yksi tarkoittaa sitä, että ette luota lainkaan kyseiseen tahoon ja viisi sitä, että luotatte täysin. Kuinka paljon luotatte:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin "julkiseen terveydenhuoltoon". Vastausvaihtoehtoina oli 5-portainen asteikko, missä 1) ette luota ollenkaan ja 5) luotatte täysin. Tarkastelussa ovat kysymykseen 4 tai 5 vastanneiden osuudet. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Julkiseen sosiaalihuoltoon luottavien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Arvioikaa asteikolla yhdestä viiteen, kuinka paljon luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Yksi tarkoittaa sitä, että ette luota lainkaan kyseiseen tahoon ja viisi sitä, että luotatte täysin. Kuinka paljon luotatte:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin "julkiseen sosiaalihuoltoon". Vastausvaihtoehtoina oli 5-portainen asteikko, missä 1) ette luota ollenkaan ja 5) luotatte täysin. Tarkastelussa ovat kysymykseen 4 tai 5 vastanneiden osuudet. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Oikeuslaitokseen luottavien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Arvioikaa asteikolla yhdestä viiteen, kuinka paljon luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Yksi tarkoittaa sitä, että ette luota lainkaan kyseiseen tahoon ja viisi sitä, että luotatte täysin. Kuinka paljon luotatte:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin "oikeuslaitokseen". Vastausvaihtoehtoina oli 5-portainen asteikko, missä 1) ette luota ollenkaan ja 5) luotatte täysin. Tarkastelussa ovat kysymykseen 4 tai 5 vastanneiden osuudet. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Poliisiin luottavien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Arvioikaa asteikolla yhdestä viiteen, kuinka paljon luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Yksi tarkoittaa sitä, että ette luota lainkaan kyseiseen tahoon ja viisi sitä, että luotatte täysin. Kuinka paljon luotatte:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin "poliisiin". Vastausvaihtoehtoina oli 5-portainen asteikko, missä 1) ette luota ollenkaan ja 5) luotatte täysin. Tarkastelussa ovat kysymykseen 4 tai 5 vastanneiden osuudet. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Ihmisiin luottavien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Arvioikaa asteikolla yhdestä viiteen, kuinka paljon luotatte seuraavaksi luettelemiini tahoihin. Yksi tarkoittaa sitä, että ette luota lainkaan kyseiseen tahoon ja viisi sitä, että luotatte täysin. Kuinka paljon luotatte:" Kysymyspatterin alakysymyksinä esitettiin "ihmisiin yleensä". Vastausvaihtoehtoina oli 5-portainen asteikko, missä 1) ette luota ollenkaan ja 5) luotatte täysin. Tarkastelussa ovat kysymykseen 4 tai 5 vastanneiden osuudet. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Sosiaalinen hyvinvointi
Jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen tai yhteisön toimintaan aktiivisesti osallistuvien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Osallistutteko jonkin kerhon, järjestön, yhdistyksen, harrastusryhmän tai hengellisen tai henkisen yhteisön toimintaan:" Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) aktiivisesti 2) silloin tällöin 3) vai ette lainkaan? Tarkastelussa ovat vaihtoehdon 1) aktiivisesti vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Internetiä sähköiseen asiointiin käyttävien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Käytättekö Internetiä seuraaviin tarkoituksiin:" Kysymyspatterin alakysymyksenä esitettiin "sähköiseen asiointiin, esim. verkkopankki, KELA, verotoimisto, lippupalvelu, kunnan palvelut". Vastausvaihtoehtoina oli 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa alakysymykseen 1) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Internetiä tietojen hakemiseen käyttävien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Käytättekö Internetiä seuraaviin tarkoituksiin:" Kysymyspatterin alakysymyksenä esitettiin "tietojen hakemiseen, esim. aikataulut, terveystieto ym." Vastausvaihtoehtoina oli 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa alakysymykseen 1) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Internetiä yhteydenpitoon käyttävien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Käytättekö Internetiä seuraaviin tarkoituksiin:" Kysymyspatterin alakysymyksenä esitettiin "yhteydenpitoon, esim. sähköposti, Facebook, keskustelupalstat ym." Vastausvaihtoehtoina oli 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa alakysymykseen 1) kyllä vastanneiden osuus. Koko väestön osalta tieto puuttuu, koska ATH tutkimuksessa ei ole vastaavaa kysymystä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Vähintään yhden suomalaisen ystävän ilmoittaneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Onko Teillä yhtään suomalaista ystävää tai tuttavaa?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) kyllä (vähintään yksi) 2) ei. Tarkastelussa ovat kysymykseen 1) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Tarvittaessa naapurilta apua tai tukea saavien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Arvioikaa mahdollisuuksianne saada apua läheisiltänne, kun olette avun tai tuen tarpeessa" alakohtaan "Keneltä seuraavista saatte käytännön apua, kun sitä tarvitsette" Vastausvaihtoehtona "läheinen naapuri". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa alakysymykseen 1) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Itsensä yksinäiseksi kokevien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Tunnetteko itsenne yksinäiseksi:" Vastausvaihtoehdot olivat: 1) ei koskaan 2) hyvin harvoin 3) joskus 4) melko usein 5) jatkuvasti. Tarkastelussa on vaihtoehdon 4) melko usein tai 5) jatkuvasti vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Työ- ja toimintakyky
Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Oletetaan, että työkykynne on parhaimmillaan saanut 10 pistettä. Minkä pistemäärän antaisitte nykyiselle työkyvyllenne asteikolla 0-10? 0 tarkoittaa, ettette pystyisi nykyisin lainkaan työhön." Tarkastelussa on enintään 7 pistettä nykyiselle työkyvylleen antaneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Vähintään osittain itsensä työkyvyttömiksi arvioivien osuus (%) Perustuu kysymykseen, jossa vastaajaa pyydettiin arvioimaan, minkälainen hänen työkykynsä on nykyisin, ja vaihtoehtoina olivat "1) täysin työkykyinen", "2) osittain työkyvytön" ja "3) täysin työkyvytön". Haastattelijoiden ohjeessa tarkennettiin, että kysymyksellä haetaan haastateltavan omaa käsitystä, ei esimerkiksi Kelan tai muun viranomaisen päätöstä riippumatta siitä, onko vastaaja tällä hetkellä ansiotyössä vai ei. Tarkastelussa on itsensä osittain tai täysin työkyvyttömiksi arvioivien osuus (valinneet vaihtoehdon 2 tai 3) ulkomaalaistaustaisessa väestössä. Koko väestön osalta tieto puuttuu, koska ATH tutkimuksessa ei ole vastaavaa kysymystä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Sadan metrin juoksemisessa vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%) Liikkumiskykyä kartoitettiin kysymyksellä: "Pystyttekö yleensä seuraaviin suorituksiin:" Yhtenä patteriston alakysymyksenä esitettiin: "juoksemaan lyhyehkön matkan (noin sata metriä)?". Haastattelijan ohjeissa tarkennettiin, että kysymyksellä tarkoitetaan suorituksia levähtämättä, eli ilman taukoa ja lepoa välillä. Haastattelijoita neuvottiin tarvittaessa käyttämään apusanoja "kykenet", "voit", "onnistut tekemään". Vastausvaihtoehdot olivat 1) ilman vaikeuksia, 2) vähän vaikeuksia, 3) paljon vaikeuksia ja 4) en pysty ollenkaan. Tarkasteltavana on vähintään jonkin verran vaikeuksia raportoineiden osuus (valinneet vaihtoehdon 2, 3 tai 4). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Portaiden nousussa vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%) Liikkumiskykyä kartoitettiin kysymyksellä: "Pystyttekö yleensä seuraaviin suorituksiin:" Yhtenä patteriston alakysymyksenä esitettiin: "nousemaan ylös portaita noin kolme kerrosta (usean kerrosvälin)?". Haastattelijan ohjeissa tarkennettiin, että kysymyksellä tarkoitetaan suorituksia levähtämättä, eli ilman taukoa ja lepoa välillä. Haastattelijoita neuvottiin tarvittaessa käyttämään apusanoja "kykenet", "voit", "onnistut tekemään". Vastausvaihtoehdot olivat 1) ilman vaikeuksia, 2) vähän vaikeuksia, 3) paljon vaikeuksia ja 4) en pysty ollenkaan. Tarkasteltavana on vähintään jonkin verran vaikeuksia raportoineiden osuus (valinneet vaihtoehdon 2, 3 tai 4). Koko väestön osalta tieto puuttuu, koska ATH tutkimuksessa ei ole vastaavaa kysymystä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Kilometrin kävelemisessä vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%) Liikkumiskykyä kartoitettiin kysymyksellä: "Pystyttekö yleensä seuraaviin suorituksiin:" Yhtenä patteriston alakysymyksenä esitettiin: "kävelemään noin puolen kilometrin matkan levähtämättä?". Haastattelijan ohjeissa tarkennettiin, että kysymyksellä tarkoitetaan suorituksia levähtämättä, eli ilman taukoa ja lepoa välillä. Haastattelijoita neuvottiin tarvittaessa käyttämään apusanoja "kykenet", "voit", "onnistut tekemään". Vastausvaihtoehdot olivat 1) ilman vaikeuksia, 2) vähän vaikeuksia, 3) paljon vaikeuksia ja 4) en pysty ollenkaan. Tarkasteltavana on vähintään jonkin verran vaikeuksia raportoineiden osuus (valinneet vaihtoehdon 2, 3 tai 4). Koko väestön osalta tieto puuttuu, koska ATH tutkimuksessa ei ole vastaavaa kysymystä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Sanomalehtitekstin näkemisessä vaikeuksia ilmoittaneiden osuus (%) Näköongelmia kartoitettiin kysymyksellä "Pystyttekö näkemään tavallista sanomalehtitekstiä (silmälaseilla tai ilman)?" Vastausvaihtoehdot olivat "1) ilman vaikeuksia, 2) vähän vaikeuksia, 3) paljon vaikeuksia ja 4) en pysty ollenkaan". Tarkasteltavana on vähintään jonkin verran vaikeuksia raportoineiden osuus (valinneet vaihtoehdon 2, 3 tai 4). Koko väestön osalta tieto puuttuu, koska ATH tutkimuksessa ei ole vastaavaa kysymystä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja
Elintavat
Niukasti tuoreita kasviksia ravinnossaan käyttävien osuus (%) Haastateltavilta kysyttiin "Kuinka usein olette käyttänyt seuraavia ruokia 7 viime päivän aikana?". Kysymyssarjaan sisältyivät mm. seuraavat ruoka-aineet: "tuoreita (raakoja, kypsentämättömiä) kasviksia tai kasvissalaattia". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: "en kertaakaan/en ollenkaan", "1-2 päivänä", "3-5 päivänä" vai "6-7 päivänä." Tarkasteltavana on niukasti näitä ruoka-aineita käyttävät eli ne, jotka vastasivat "en kertaakaan" tai "1-2 päivänä". Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Niukasti hedelmiä tai marjoja syövien osuus (%) Haastateltavilta kysyttiin "Kuinka usein olette käyttänyt seuraavia ruokia 7 viime päivän aikana?". Kysymyssarjaan sisältyivät mm. seuraavat ruoka-aineet: "hedelmiä tai marjoja?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: "en kertaakaan/en ollenkaan", "1-2 päivänä", "3-5 päivänä" vai "6-7 päivänä." Tarkasteltavana on niukasti näitä ruoka-aineita käyttävät eli ne, jotka vastasivat "en kertaakaan" tai "1-2 päivänä". Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Vähintään kahdesti päivässä hampaansa harjaavien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Kuinka usein yleensä harjaatte hampaanne?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) useammin kuin kaksi kertaa päivässä, 2) kaksi kertaa päivässä, 3) kerran päivässä, 4) harvemmin kuin joka päivä ja 5) en koskaan. Tarkasteltavana on vähintään kaksi kertaa päivässä hampaansa harjaavien osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Kuntoliikuntaa harrastavien osuus (%) Liikunnan harrastamista selvitettiin kysymyksellä: "Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana? Älkää laskeko mukaan työmatkaliikuntaa." Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) luen, katselen televisiota ja teen askareita, jotka eivät juuri rasita ruumiillisesti, 2) kävelen, pyöräilen, tai teen kevyttä koti- ja pihatyötä yms. useita tunteja viikossa ja 3) harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua kuten juoksua, hiihtoa, uintia, tai pallopelejä useita tunteja viikossa. Tarkasteltavana on kuntoliikuntaa harrastaneiden osuus eli ne, joka vastasivat vastausvaihtoehdon "3) harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua ...". Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Liikuntaa harrastamattomien osuus (%) Liikunnan harrastamista selvitettiin kysymyksellä: "Kuinka paljon liikutte ja rasitatte itseänne ruumiillisesti vapaa-aikana? Älkää laskeko mukaan työmatkaliikuntaa." Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) luen, katselen televisiota ja teen askareita, jotka eivät juuri rasita ruumiillisesti, 2) kävelen, pyöräilen, tai teen kevyttä koti- ja pihatyötä yms. useita tunteja viikossa ja 3) harrastan varsinaista kuntoliikuntaa tai urheilua kuten juoksua, hiihtoa, uintia, tai pallopelejä useita tunteja viikossa. Liikuntaa harrastamattomiksi luokiteltiin ne, jotka valitsivat vaihtoehdon "1) luen, katselen televisiota ja teen askareita, jotka eivät juuri rasita ruumiillisesti". Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Päivittäin tupakoivien osuus (%) Tupakointia kartoitettiin kysymyksellä: "Tupakoitteko nykyisin (savukkeita, sikareita tai piippua)?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä, päivittäin, 2) satunnaisesti ja 3) en lainkaan. Tarkasteltavana on vastausvaihtoehdon "1) kyllä, päivittäin" vastanneiden osuutta. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Alkoholia käyttämättömien osuus (%) Perustuu AUDIT-C -mittarin kysymykseen "Kuinka usein juotte olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Ottakaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautitte vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. Valitkaa se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa omaa tilannettanne." Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) en koskaan, 2) noin kerran kuukaudessa tai harvemmin, 3) 2-4 kertaa kuukaudessa, 4) 2-3 kertaa viikossa ja 5) 4 kertaa viikossa tai useammin. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka vastasivat "1) en koskaan". Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Alkoholia runsaasti käyttävien osuus (%) Perustuu AUDIT-C -mittarin kysymyksiin:
a) "Kuinka usein juotte olutta, viiniä tai muita alkoholijuomia? Ottakaa mukaan myös ne kerrat, jolloin nautitte vain pieniä määriä, esim. pullon keskiolutta tai tilkan viiniä. Valitkaa se vaihtoehto, joka lähinnä vastaa omaa tilannettanne." Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) en koskaan, 2) noin kerran kuukaudessa tai harvemmin, 3) 2-4 kertaa kuukaudessa, 4) 2-3 kertaa viikossa ja 5) 4 kertaa viikossa tai useammin.
b) "Kuinka monta annosta alkoholia yleensä olette ottanut niinä päivinä, jolloin käytitte alkoholia?" Vastausvaihtoehtoina olivat 1) 1-2 annosta, 2) 3-4 annosta, 3) 5-6 annosta, 4) 7-9 annosta ja 5) 10 tai enemmän.
c) "Kuinka usein olette juonut kerralla kuusi tai useampia annoksia?" Vastausvaihtoehtoina olivat 1) en koskaan, 2) harvemmin kuin kerran kuukaudessa, 3) kerran kuukaudessa, 4) kerran viikossa ja 5) päivittäin tai lähes päivittäin.
Haastatteluissa käytettiin apuna kuvia esimerkkiannoksista. Kukin kysymys pisteytettiin 0-4 ja pisteet laskettiin yhteen, jolloin kokonaispistemääräksi voi saada 0-12.
Alkoholia runsaasti käyttäviksi luettiin vähintään 6 pistettä saaneet miehet ja vähintään 5 pistettä saaneet naiset. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Elinolot ja toimeentulo
Omistusasunnossa asuvien osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Missä asutte tällä hetkellä:" Vastausvaihtoehdot olivat: 1) omistusasunnossa (omistamassanne asunnossa tai jonkun tässä asunnossa asuvan perheen jäsenen omistamassa), 2) vuokra-asunnossa (teidän itsenne tai jonkun tässä asunnossa asuvan perheenjäsenen vuokraamassa asunnossa, kunnan tai yleishyödyllisen yhtiön tai yksityisen omistamassa), 3) tuttavien tai ystävien tai sukulaisten luona, 4) asuntolassa (esim. opiskelija-asuntola) ja 5) muualla (esim. asumisoikeusasunto)? Tarkastelussa on vastausvaihtoehdon 1) omistusasunnossa vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Kotitaloutensa menojen kattamisen tuloillaan hankalaksi
kokevien osuus (%)
Perustuu kysymykseen: "Kotitaloudella voi olla erilaisia tulonlähteitä ja useammalla jäsenellä tuloja. Kun kotitaloutenne kaikki tulot otetaan huomioon, onko menojen kattaminen näillä tuloilla:". Vastausvaihtoehdot olivat: 1) erittäin hankalaa 2) hankalaa 3) melko hankalaa 4) melko helppoa 5) helppoa 6) hyvin helppoa 7) en tiedä/en osaa sanoa. Tarkastelussa ovat vaihtoehdon 1) erittäin hankalaa 2) hankalaa 3) melko hankalaa vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Rahan puutteen vuoksi ruoan loppumista pelänneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Oletteko joskus 12 viime kuukauden aikana:" Kysymyspatterin alakysymyksenä esitettiin "pelännyt, että teiltä loppuu ruoka, ennen kuin saatte rahaa ostaaksenne lisää?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa ovat vaihtoehdon 1) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Rahan puutteen vuoksi lääkkeistä tinkimään joutuneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Oletteko joskus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:" Kysymyspatterin alakysymyksenä esitettiin "joutunut tinkimään lääkkeiden ostosta rahan puutteen vuoksi?". Vastausvaihtoehtona esitettiin1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa on 1) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja. Sukupuoliryhmittäin tuloksia ei raportoida ilmiön harvinaisuuden vuoksi.
Rahan puutteen vuoksi lääkärikäynneistä tinkimään joutuneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen: "Oletteko joskus viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana:" Kysymyspatterin alakysymyksenä esitettiin "jättänyt rahan puutteen vuoksi käymättä lääkärissä?" Vastausvaihtoehtona oli 1) kyllä 2) ei. Tarkastelussa on 1) kyllä vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja. Sukupuoliryhmittäin tuloksia ei raportoida ilmiön harvinaisuuden vuoksi.
Elämänlaatu
Elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuus (%) Perustuu WHO8-EUROHIS- mittarin kysymykseen: "Millaiseksi arvioitte elämänlaatunne?"
Vastausvaihtoehdoiksi esitettiin 1) erittäin huono, 2) huono, 3) ei hyvä eikä huono 4) hyvä 5) erittäin hyvä. Tarkasteltavana on "hyvä" tai "erittäin hyvä" vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Terveyteensä tyytyväisten osuus (%) Perustuu WHO8-EUROHIS- mittarin kysymykseen: "Miten tyytyväinen olette terveyteenne?"
Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) erittäin tyytymätön, 2) tyytymätön, 3) en tyytyväinen enkä tyytymätön, 4) tyytyväinen, 5) erittäin tyytyväinen. Tarkasteltavana on "tyytyväinen" ja "erittäin tyytyväinen" vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Selviytymiseensä tyytyväisten osuus (%) Perustuu WHO8-EUROHIS- mittarin kysymykseen: "Miten tyytyväinen olette kykyynne selviytyä päivittäisistä toimistanne?"
Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) erittäin tyytymätön, 2) tyytymätön, 3) en tyytyväinen enkä tyytymätön, 4) tyytyväinen, 5) erittäin tyytyväinen. Tarkastelussa on "tyytyväinen" ja "erittäin tyytyväinen" vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Itseensä tyytyväisten osuus (%) Perustuu WHO8-EUROHIS- mittarin kysymykseen: "Miten tyytyväinen olette itseenne?"
Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) erittäin tyytymätön, 2) tyytymätön, 3) en tyytyväinen enkä tyytymätön, 4) tyytyväinen, 5) erittäin tyytyväinen. Tarkastelussa on "tyytyväinen" ja "erittäin tyytyväinen" vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Ihmissuhteisiinsa tyytyväisten osuus (%) Perustuu WHO8-EUROHIS- mittarin kysymykseen: "Miten tyytyväinen olette ihmissuhteisiinne?"
Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) erittäin tyytymätön, 2) tyytymätön, 3) en tyytyväinen enkä tyytymätön, 4) tyytyväinen, 5) erittäin tyytyväinen. Tarkastelussa on "tyytyväinen" ja "erittäin tyytyväinen" vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Asuinalueeseensa tyytyväisten osuus (%) Perustuu kysymyksen "Miten tyytyväinen olette ollut viimeksi kuluneiden kahden viikon aikana erilaisiin asioihin elämässänne?" Kysymyspatterissa esitettiin: "asuinalueenne olosuhteisiin (esim. asuinalueen siisteys, viihtyisyys, turvallisuus)?" Vastausvaihtoehdot olivat: 1) erittäin tyytymätön 2) tyytymätön 3) en tyytyväinen enkä tyytymätönkään 4) tyytyväinen 5) erittäin tyytyväinen. Tarkastelussa ovat vaihtoehdon 4) tyytyväinen ja 5) erittäin tyytyväinen vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Arkipäivän elämään riittävästi tarmoa kokevien osuus (%) Perustuu WHO8-EUROHIS- mittarin kysymykseen: "Missä määrin olette kahden viime viikon aikana kokenut seuraavia asioita. Onko teillä riittävästi tarmoa arkipäivän elämäänne varten?"
Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) ei lainkaan 2) vähän 3) kohtuullisesti 4) lähes riittävästi 5) täysin riittävästi. Tarkastelussa on 4) lähes riittävästi ja 5) täysin riittävästi vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Niiden osuus, joilla riittävästi rahaa tarpeisiin nähden (%) Perustuu kysymykseen: Missä määrin olette kahden viime viikon aikana kokenut seuraavia asioita. (Valitkaa jokaisen osalta jokin seuraavista vaihtoehdoista: ei lainkaan, vähän, kohtuullisesti, lähes riittävästi, tai täysin riittävästi): Kysymyspatterissa esitettiin "onko teillä tarpeeksi rahaa tarpeisiinne nähden (rahat riittävät siihen mitä tarvitsette)"? Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) ei lainkaan 2) vähän 3) kohtuullisesti 4) lähes riittävästi tai 5) täysin riittävästi. Tarkastelussa vastausvaihtoehdon 4) lähes riittävästi tai 5) täysin riittävästi vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Palvelut
Lääkärissä kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus (%) Vastaajien lääkärissä käyntejä selvitettiin kysymällä: "Kuinka monta kertaa olette oman sairautenne tai raskauden tai synnytyksen vuoksi käynyt lääkärissä viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana". Tarkasteltavana on niiden osuus, jotka olivat vastanneet käyneensä lääkärissä yhden tai useamman kerran. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Suun terveydenhoitopalveluita kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) Suun terveydenhuoltopalvelujen käyttöä selvitettiin kysymällä: "Hammashoitokäynteihin kuuluvat käynnit hammaslääkärin, suuhygienistin, hammashoitajan tai hammasteknikon luona. Milloin viimeksi kävitte hammashoidossa?". Vastausvaihtoehtoina esitettiin: 1) 12 viime kuukauden aikana, 2) 1-2 vuotta sitten, 3) 3-5 vuotta sitten, 4) yli 5 vuotta sitten ja 5) en ole koskaan käynyt hammashoidossa. Tarkasteltavana on niiden osuus, jotka vastaisivat käyttäneensä palveluja 12 viime kuukauden aikana. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Mielenterveys- tai päihdepalveluita kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) Mielenterveys- tai päihdepalvelujen käyttöä kuluneen vuoden aikana selvitettiin kysymyksellä "Mielenterveydellisiä ongelmia ovat esimerkiksi pitkään kestänyt ahdistuneisuus, unettomuus ja alakuloisuus. Oletteko käyttänyt joitain terveys- tai sosiaalipalveluita mielenterveydellisten tai päihteiden käyttöön liittyvien ongelmien takia viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana Suomessa?". Tarkasteltavana on "kyllä" vastanneiden osuus. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Terveyskeskuslääkärin palveluita tarvinneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen "Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluita 12 viime kk aikana?" jonka yhtenä alakohtana oli "terveyskeskuslääkärin vastaanotto". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) ei ole tarvittu 2) olisi tarvittu, mutta palvelua ei saatu 3) on käytetty, palvelu ei ollut riittävää 4) on käytetty, palvelu oli riittävää. Tarkastelussa on vaihtoehdon 2, 3 tai 4 valinneet, jotka luokiteltiin palvelua tarvinneiksi. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Terveyskeskuslääkärin palveluita mielestään riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Perustuu kysymykseen "Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluita 12 viime kk aikana?" jonka yhtenä alakohtana oli "terveyskeskuslääkärin vastaanotto". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) ei ole tarvittu 2) olisi tarvittu, mutta palvelua ei saatu 3) on käytetty, palvelu ei ollut riittävää 4) on käytetty, palvelu oli riittävää. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka valitsivat vaihtoehdon 2 tai 3. Vaihtoehdon 1 valinneet on suljettu pois (ei tarvinneet). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja
Hammashoidon palveluita tarvinneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen "Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluita 12 viime kk aikana?" jonka yhtenä alakohtana oli "hammashoito?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) ei ole tarvittu 2) olisi tarvittu, mutta palvelua ei saatu 3) on käytetty, palvelu ei ollut riittävää 4) on käytetty, palvelu oli riittävää. Tarkastelussa on vaihtoehdon 2, 3 tai 4 valinneet, jotka luokiteltiin palvelua tarvinneiksi. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Hammashoidon palveluita mielestään riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Perustuu kysymykseen "Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluita 12 viime kk aikana?" jonka yhtenä alakohtana oli "hammashoito?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) ei ole tarvittu 2) olisi tarvittu, mutta palvelua ei saatu 3) on käytetty, palvelu ei ollut riittävää 4) on käytetty, palvelu oli riittävää. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka valitsivat vaihtoehdon 2 tai 3. Vaihtoehdon 1 valinneet on suljettu pois (ei tarvinneet). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Mielenterveyspalveluja tarvinneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen "Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluita 12 viime kk aikana?" jonka yhtenä alakohtana oli "mielenterveyspalvelut?" Haastattelijoille annettuna lisäohjeena oli: "esim. terapiakäynnit psykologin, hoitajan tai lääkärin luona, yksityinen tai julkinen". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) ei ole tarvittu 2) olisi tarvittu, mutta palvelua ei saatu 3) on käytetty, palvelu ei ollut riittävää 4) on käytetty, palvelu oli riittävää. Tarkastelussa on vaihtoehdon 2, 3 tai 4 valinneet, jotka luokiteltiin palvelua tarvinneiksi. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Mielenterveyspalveluita mielestään riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Perustuu kysymykseen "Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluita 12 viime kk aikana?" jonka yhtenä alakohtana oli "mielenterveyspalvelut?" Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) ei ole tarvittu 2) olisi tarvittu, mutta palvelua ei saatu 3) on käytetty, palvelu ei ollut riittävää 4) on käytetty, palvelu oli riittävää. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka valitsivat vaihtoehdon 2 tai 3. Vaihtoehdon 1 valinneet on suljettu pois (ei tarvinneet). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja. Tuloksia ei esitetä taustamaaryhmittäin ilmiön harvinaisuuden vuoksi.
Kelan tai sosiaalitoimiston palveluja viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%) Sosiaalipalvelujen käyttöä arvioitiin palvelukokemuksia ja syrjintää kartoittaneen kysymyksen perusteella. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka ottivat kantaa syrjintää arvioiviin palvelukokemuskysymyksiin Kelassa tai sosiaalitoimistossa asioinnista viimeksi kuluneiden 12 kuukauden aikana, jotka määriteltiin sosiaalipalveluja käyttäneiksi. Koko väestön osalta tieto puuttuu, koska ATH tutkimuksessa ei ole vastaavaa kysymystä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Sosiaalityöntekijän palveluita tarvinneiden osuus (%) Perustuu kysymykseen "Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluita 12 viime kk aikana?" jonka yhtenä alakohtana oli "sosiaalityöntekijän palvelut?" Haastattelijoille annettuna lisäohjeena oli: "esim. vastaanottokäynti/kotikäynti, jonka aikana selvitetään toimeentulovaikeuksia tai lasten huoltajuuteen, tai lastensuojeluun liittyviä asioita". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) ei ole tarvittu 2) olisi tarvittu, mutta palvelua ei saatu 3) on käytetty, palvelu ei ollut riittävää 4) on käytetty, palvelu oli riittävää. Tarkastelussa on vaihtoehdon 2, 3 tai 4 valinneet, jotka luokiteltiin palvelua tarvinneiksi. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja.
Sosiaalityöntekijän palveluita mielestään riittämättömästi saaneiden osuus palveluita tarvinneista (%) Perustuu kysymykseen "Oletteko mielestänne saanut riittävästi seuraavia sosiaali- ja terveyspalveluita 12 viime kk aikana?" jonka yhtenä alakohtana oli "sosiaalityöntekijän palvelut?" Haastattelijoille annettuna lisäohjeena oli: "esim. vastaanottokäynti/kotikäynti, jonka aikana selvitetään toimeentulovaikeuksia tai lasten huoltajuuteen, tai lastensuojeluun liittyviä asioita". Vastausvaihtoehtoina esitettiin 1) ei ole tarvittu 2) olisi tarvittu, mutta palvelua ei saatu 3) on käytetty, palvelu ei ollut riittävää 4) on käytetty, palvelu oli riittävää. Tarkastelussa on niiden osuus, jotka valitsivat vaihtoehdon 2 tai 3. Vaihtoehdon 1 valinneet on suljettu pois (ei tarvinneet). Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja. Tuloksia ei esitetä taustamaaryhmittäin ilmiön harvinaisuuden vuoksi.
Niiden osuus, joilla nuorin lapsi päivähoidossa (%) Perustuu kysymykseen "Onko nuorin lapsenne päivähoidossa (tai esiopetuksessa) kodin ulkopuolella?" Vastausvaihtoina esitettiin 1) kyllä ja 2) ei. Tarkasteltavana on 1) kyllä vastanneiden osuus niistä joilla nuorin kotitaloudessa asuva lapsi oli alle 7-vuotias. Koko väestön osalta tieto puuttuu, koska ATH tutkimuksessa ei ole vastaavaa kysymystä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja. Sukupuoliryhmittäin tuloksia ei raportoida koska kyse on perhetilanteesta.
Kokopäivähoidossa olevien osuus päivähoidossa olevista nuorimmista lapsista (%) Niiltä vastaajilta jotka ilmoittavat kotitalouden nuorimman lapsen olevan päivähoidossa, kysyttiin jatkokysymyksenä: "Onko hän: 1) kokopäivähoidossa vai 2) osapäivähoidossa". Tarkastellaan ulkomaalaistaustaisten osalta yhteensä. Tarkasteltavana on vastauksen 1) kokopäivähoidossa vastanneiden osuus osuus, niistä joilla nuorin kotitaloudessa asuva lapsi oli alle 7-vuotias ja lapsi oli päivähoidossa. Koko väestön osalta tieto puuttuu, koska ATH tutkimuksessa ei ole vastaavaa kysymystä. Osuuksille on laskettu 95 % luottamusvälit huomioiden otanta-asetelma. Luvut ovat ikävakioituja. Sukupuoliryhmittäin tuloksia ei raportoida koska kyse on perhetilanteesta.