Työkykynsä heikentyneeksi arvioivien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 41.3 36.4 46.3
Miehet 43.1 35 51.6
Naiset 39.4 34.2 44.9
Viro Kaikki 36.2 29.6 43.3
Miehet 37.4 27.4 48.7
Naiset 34.9 26.9 43.9
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 50.4 43.7 57.2
Miehet 44.7 36.7 52.9
Naiset 56.2 45.2 66.6
Muu Afrikka Kaikki 17.9 11.6 26.6
Miehet 20.3 10.8 34.9
Naiset 15.6 8.7 26.4
Aasia Kaikki 39.5 32.9 46.4
Miehet 34.7 24.9 46
Naiset 44.1 36 52.7
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 34.6 28.4 41.2
Miehet 32.2 24.5 41.1
Naiset 36.8 27.7 47
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 27.5 19.2 37.6
Miehet 25.1 14.3 40.2
Naiset 29.8 18.6 44.1
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 36.6 34.1 39.2
Miehet 35.4 31.7 39.3
Naiset 37.9 34.6 41.3
Suomen koko väestö Kaikki 22.5 21.7 23.4
Miehet 24.2 22.9 25.5
Naiset 20.9 19.9 21.9
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus