Vähintään osittain itsensä työkyvyttömiksi arvioivien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 15.5 12.9 18.6
Miehet 13.5 9.5 18.7
Naiset 17.6 14.6 21.1
Viro Kaikki 13.4 9.4 18.6
Miehet 13.4 7.5 22.8
Naiset 13.3 8.9 19.5
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 22.2 17.7 27.5
Miehet 17.4 12.6 23.5
Naiset 27 19.7 35.9
Muu Afrikka Kaikki 12.2 7.3 19.6
Miehet 12.6 6 24.6
Naiset 11.8 5.9 22.4
Aasia Kaikki 11 8.2 14.8
Miehet 6.6 3.4 12.5
Naiset 15.4 11.1 21
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 13.5 10.1 17.7
Miehet 7.6 4.8 11.9
Naiset 19.2 13.4 26.8
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 14.2 9.4 21
Miehet 15.2 8.4 25.9
Naiset 13.2 7.3 22.8
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 14.5 13 16
Miehet 12.2 10.2 14.6
Naiset 16.7 14.7 18.9
Suomen koko väestö Kaikki
Miehet
Naiset
UTH-tutkimus 2014, THL ja Tilastokeskus