Arkipäivän elämään riittävästi tarmoa kokevien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 76.5 72.7 80
Miehet 81.1 74.4 86.4
Naiset 72 67.7 76
Viro Kaikki 81.3 76.6 85.3
Miehet 87.8 81 92.4
Naiset 74.9 67.7 81
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 72.6 66.9 77.6
Miehet 74.8 68.2 80.4
Naiset 70.4 61 78.4
Muu Afrikka Kaikki 79.6 72.9 85
Miehet 77.8 67.9 85.3
Naiset 81.4 71.4 88.4
Aasia Kaikki 77.9 73.3 81.9
Miehet 80.8 73.6 86.3
Naiset 75.1 68.8 80.5
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 79.9 75.1 83.9
Miehet 85.8 80.5 89.9
Naiset 74 66 80.7
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 80.6 73.5 86.1
Miehet 83.2 72.7 90.2
Naiset 77.9 67.7 85.6
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 78 76.2 79.7
Miehet 81.8 79.2 84.1
Naiset 74.4 71.8 76.8
Suomen koko väestö Kaikki 75.9 75 76.8
Miehet 77.3 75.9 78.5
Naiset 74.6 73.4 75.7
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus