Itseensä tyytyväisten osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 73.2 69.1 77
Miehet 74.2 67 80.3
Naiset 72.2 67.8 76.3
Viro Kaikki 78.6 73 83.2
Miehet 82.8 73.4 89.3
Naiset 74.3 67.3 80.3
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 79.9 74.9 84.1
Miehet 81 74.9 85.9
Naiset 78.9 70.5 85.3
Muu Afrikka Kaikki 88.3 81.9 92.6
Miehet 86 75 92.6
Naiset 90.5 82.5 95
Aasia Kaikki 79 74 83.3
Miehet 73.8 65.1 81
Naiset 84.2 78.7 88.4
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 75.8 70.8 80.2
Miehet 77 70.3 82.6
Naiset 74.6 66.9 81
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 83.7 77.4 88.6
Miehet 84.7 75.3 91
Naiset 82.8 73.3 89.4
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 78.6 76.7 80.3
Miehet 79.4 76.6 82
Naiset 77.8 75.4 80.1
Suomen koko väestö Kaikki 76.6 75.7 77.5
Miehet 77 75.7 78.3
Naiset 76.2 75.1 77.3
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus