Niiden osuus, joilla riittävästi rahaa tarpeisiin nähden (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 53.8 49.4 58.1
Miehet 58 50.5 65.1
Naiset 49.7 45 54.4
Viro Kaikki 52.7 46.5 58.7
Miehet 50.5 40.9 60
Naiset 54.8 47.3 62.1
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 40 34.2 46.1
Miehet 40.6 33.6 47.8
Naiset 39.4 30.4 49.2
Muu Afrikka Kaikki 49.5 42.1 57
Miehet 43.4 33.5 53.8
Naiset 55.5 44.6 66
Aasia Kaikki 65.6 60.5 70.5
Miehet 72 63.7 79
Naiset 59.4 52.9 65.6
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 80.3 75.7 84.3
Miehet 80 73.6 85.2
Naiset 80.7 73.6 86.2
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 67.1 59.4 74
Miehet 69.8 58.5 79.1
Naiset 64.4 53.5 74
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 58.5 56.4 60.6
Miehet 60.3 57 63.4
Naiset 56.8 53.9 59.6
Suomen koko väestö Kaikki 57.5 56.5 58.5
Miehet 58 56.5 59.5
Naiset 57 55.7 58.2
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus