Terveyteensä tyytyväisten osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 71.8 67.7 75.5
Miehet 73.5 66.5 79.5
Naiset 70 65.5 74.2
Viro Kaikki 75.2 69.3 80.3
Miehet 76.5 66.7 84.1
Naiset 73.9 66.7 80.1
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 66.5 60.6 72
Miehet 74 67.2 79.8
Naiset 59.2 49.5 68.1
Muu Afrikka Kaikki 84.3 77 89.6
Miehet 84.9 72.8 92.2
Naiset 83.7 73.7 90.3
Aasia Kaikki 75.3 70.2 79.9
Miehet 76.6 68.1 83.3
Naiset 74.1 67.7 79.6
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 72.9 67.7 77.5
Miehet 76.1 69.4 81.6
Naiset 69.8 61.7 76.8
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 81 73.7 86.7
Miehet 80.9 69.3 88.9
Naiset 81.2 71.1 88.3
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 74.7 72.7 76.6
Miehet 76.9 73.9 79.6
Naiset 72.6 70 75
Suomen koko väestö Kaikki 72.1 71.2 73
Miehet 71.5 70.1 72.9
Naiset 72.7 71.5 73.8
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus