Elämänlaatunsa hyväksi kokevien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 75 70.8 78.7
Miehet 73 65.7 79.3
Naiset 76.9 72.7 80.7
Viro Kaikki 70.2 63.9 75.7
Miehet 68.1 58 76.8
Naiset 72.2 64.6 78.7
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 58 52 63.8
Miehet 52.3 45 59.5
Naiset 63.6 53.9 72.3
Muu Afrikka Kaikki 75.7 68.9 81.5
Miehet 80.5 71.8 87
Naiset 71.1 60.2 80
Aasia Kaikki 71.3 65.6 76.3
Miehet 72.6 63.2 80.4
Naiset 69.9 63.2 75.8
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 86.3 82.1 89.6
Miehet 86.5 81 90.5
Naiset 86 79.3 90.9
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 76.8 68.8 83.3
Miehet 74.8 62 84.4
Naiset 78.9 68.3 86.6
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 73.6 71.5 75.5
Miehet 72.3 69.1 75.3
Naiset 74.9 72.3 77.3
Suomen koko väestö Kaikki 77.9 77.1 78.8
Miehet 75.3 73.9 76.6
Naiset 80.5 79.5 81.6
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus