Jonkin väkivaltatapahtuman viimeksi kuluneen vuoden aikana kokeneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 5.8 4.1 8.2
Miehet 5.7 3.3 9.9
Naiset 5.9 4 8.7
Viro Kaikki 7.8 4.7 12.5
Miehet 8.5 3.8 18
Naiset 7.1 4.3 11.6
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 7 4.8 10.3
Miehet 8.2 5.3 12.6
Naiset 5.8 2.9 11.5
Muu Afrikka Kaikki 9.8 5.9 15.8
Miehet 15.2 8.2 26.3
Naiset 4.4 1.8 10.5
Aasia Kaikki 6.9 4.7 10.2
Miehet 9.5 5.7 15.3
Naiset 4.4 2.4 8
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 5 3.2 7.7
Miehet 6.8 4 11.1
Naiset 3.3 1.4 7.2
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 6.4 3.7 10.8
Miehet 8.7 4.4 16.7
Naiset 4 1.6 9.5
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 6.9 5.8 8.1
Miehet 8.5 6.8 10.6
Naiset 5.2 4.1 6.5
Suomen koko väestö Kaikki 12 11.4 12.7
Miehet 12.1 11.1 13.2
Naiset 11.9 11.1 12.8
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus