Kelan tai sosiaalitoimiston palveluja viimeksi kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 52.4 48 56.7
Miehet 48.5 41.3 55.8
Naiset 56.2 51.5 60.8
Viro Kaikki 52.1 46.1 58.1
Miehet 43 33.9 52.7
Naiset 61.1 53.6 68.1
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 65 59 70.6
Miehet 62.4 55.1 69.2
Naiset 67.5 57.8 75.9
Muu Afrikka Kaikki 71.4 64.5 77.5
Miehet 60.7 50.5 70
Naiset 82.1 72.2 89
Aasia Kaikki 52.1 46.7 57.5
Miehet 46.6 38.3 55.2
Naiset 57.5 50.9 63.8
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 43.3 38 48.7
Miehet 40 33.4 47.1
Naiset 46.5 38.5 54.7
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 48.5 40.9 56.2
Miehet 43.9 33 55.3
Naiset 53.1 42.8 63.2
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 53.5 51.3 55.8
Miehet 48.7 45.4 52
Naiset 58.3 55.4 61.1
Suomen koko väestö Kaikki 5.9 5.5 6.5
Miehet 5.7 5 6.6
Naiset 6.1 5.5 6.8
UTH-tutkimus 2014, THL ja Tilastokeskus