Mielenterveys- tai päihdepalveluita kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 4.9 3.6 6.6
Miehet 2.2 1 4.9
Naiset 7.1 5.1 9.8
Viro Kaikki 4.8 2.9 7.7
Miehet 1.8 0.5 5.7
Naiset 7.3 4.2 12.3
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 8.9 6.3 12.5
Miehet 7.9 5.2 11.9
Naiset 9.8 5.9 16
Muu Afrikka Kaikki 0.4 0.1 2
Miehet 0.3 0 2.5
Naiset 0.5 0 3.9
Aasia Kaikki 6.2 4.3 8.9
Miehet 5 2.4 9.8
Naiset 7.2 4.7 10.8
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 8.7 6.1 12.1
Miehet 5.4 3 9.5
Naiset 11.4 7.4 17.1
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 6.7 4 10.9
Miehet 2.6 0.8 8.1
Naiset 10 5.6 17.1
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 6 5.1 7
Miehet 4 3 5.2
Naiset 7.7 6.4 9.3
Suomen koko väestö Kaikki 8.2 7.6 8.9
Miehet 6.1 5.2 7.1
Naiset 10 9.1 10.9
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus