Lääkärissä kuluneen vuoden aikana käyneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 69.3 65.6 72.7
Miehet 63.8 57.5 69.6
Naiset 74.6 70.6 78.2
Viro Kaikki 71 65.7 75.7
Miehet 61.1 52.5 69.1
Naiset 80.6 74.5 85.5
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 77.9 73.1 82
Miehet 76.3 70.5 81.2
Naiset 79.5 71.6 85.7
Muu Afrikka Kaikki 72.2 66.3 77.5
Miehet 64.4 55.4 72.5
Naiset 79.8 71.6 86.1
Aasia Kaikki 71.4 66.7 75.6
Miehet 72.3 64.6 78.8
Naiset 70.5 64.8 75.6
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 74.9 70.3 79
Miehet 70.9 64.6 76.5
Naiset 78.8 71.9 84.3
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 72.9 65.7 79
Miehet 67.3 55.8 77
Naiset 78.3 69.2 85.3
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 72.6 70.7 74.3
Miehet 68.5 65.7 71.3
Naiset 76.5 74.2 78.6
Suomen koko väestö Kaikki 76.3 75.4 77.2
Miehet 70.5 69 71.9
Naiset 82.1 81 83.1
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus