Suun terveydenhoitopalveluita kuluneen vuoden aikana käyttäneiden osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 50.9 46.7 55.1
Miehet 42 35.1 49.1
Naiset 59.8 55.1 64.4
Viro Kaikki 53 47 59
Miehet 47.6 38.3 57.1
Naiset 58.3 50.8 65.5
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 59.1 53.5 64.4
Miehet 54.9 48 61.5
Naiset 63.3 54.4 71.4
Muu Afrikka Kaikki 43.3 36.4 50.4
Miehet 33.9 25.1 44.1
Naiset 52.6 42.3 62.6
Aasia Kaikki 44.4 39.4 49.6
Miehet 37.3 29.5 45.7
Naiset 51.5 45.3 57.7
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 61.1 55.9 66.1
Miehet 58.4 51.5 65.1
Naiset 63.8 55.8 71
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 55 47.4 62.3
Miehet 53.2 42.2 63.9
Naiset 56.8 46.5 66.5
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 53.1 51 55.2
Miehet 48.1 45 51.3
Naiset 58 55.2 60.8
Suomen koko väestö Kaikki 62.2 61.2 63.1
Miehet 56.7 55.2 58.2
Naiset 67.6 66.3 68.7
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus