Julkiseen sosiaalihuoltoon luottavien osuus (%)

20-64-vuotiaat, ikävakioitu

Taustamaat   Sukupuoli       Arvo (2014)       95% lv. alaraja   95% lv. yläraja
Venäjä ja Neuvostoliitto Kaikki 74.8 70.9 78.3
Miehet 79.7 73.2 84.9
Naiset 69.8 65 74.2
Viro Kaikki 75.7 70.1 80.5
Miehet 79.6 70.9 86.3
Naiset 71.7 64.2 78.2
Lähi-itä ja Pohjois-Afrikka Kaikki 63.8 57.5 69.6
Miehet 62.8 55.1 69.8
Naiset 64.8 54.6 73.8
Muu Afrikka Kaikki 67.5 59.9 74.4
Miehet 70.8 59.6 79.8
Naiset 64.4 53.5 73.9
Aasia Kaikki 74 68.7 78.6
Miehet 72.6 64.1 79.7
Naiset 75.3 68.8 80.9
EU, EFTA ja Pohjois-Amerikka Kaikki 66.9 61.3 72
Miehet 67.6 60.3 74.1
Naiset 66.1 57.7 73.7
Latinalainen Amerikka, Itä-Eurooppa ja muut Kaikki 71.6 63.8 78.3
Miehet 67.6 55.9 77.4
Naiset 75.6 64.7 84
Ulkomaalaistaustaiset yhteensä Kaikki 70.9 68.8 72.9
Miehet 71.3 68.1 74.2
Naiset 70.5 67.7 73.2
Suomen koko väestö Kaikki 36.7 35.8 37.7
Miehet 36.9 35.4 38.4
Naiset 36.5 35.3 37.8
UTH ja ATH -tutkimukset 2014, THL ja Tilastokeskus